Publicaties

2024

P.H.A.M. Abels, ‘‘Emancipatie zonder Evangelizatie vervult mij met groote vreeze’. De Goudse kerken en de slavernij’,  in: C. Bakker, R. Chandali e.a. (red.), Het koloniaal en slavernijverleden van Gouda. Een verkenning (Gouda 2024) 150-159.

Paul H.A.M. Abels, Jan Ariensz Duyff schilderde ‘De martelaren van Gouda’. in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 42 (2024) 16-23.

Paul H.A.M. Abels, Nieuw licht op het Goudse martelarenschilderij. Commentaar en reactie, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 42 (2024) 61-63.

Paul H.A.M. Abels, Ooggetuigen van de Goudse geschiedenis.

  • Gert Jan Jansen, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 42 (2024) 36-42.
  • Van asfaltcentrale naar culturele broedplaats: Van Braam en Trooster over een historische ontwikkeling, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 42 (2024) 84-90.

Paul H.A.M. Abels, Pastoor Johannes Sanctius kreeg monument in de Sint-Janskerk, Paulabels.nl; 12-4-2024.

Paul H.A.M. Abels, Vrouwen in Museum Gouda 1: Hendrica Swaenenburg (1732-1801). Regentendochter, Paulabels.nl; 2-4-2024.

Paul H.A.M. Abels, Vrouwen in Museum Gouda 2: Leytge Amelgersdochter van Rosendael – van Rijswijck (ca. 1525-1602), Paulabels.nl; 3-4-2024.

Paul H.A.M. Abels, Vrouwen in Museum Gouda 3: Het steenrijke klopje Anna van Geffe (Annetge Huymendr. (1635-na 1661), Paulabels.nl; 4-4-2024.

Paul H.A.M. Abels, Vrouwen in Museum Gouda 4: Maria de Licht (1622-1675). Geen klop, maar rijke jongedochter als maecenas, Paulabels.nl, 4-4-2024.

Paul H.A.M. Abels, Vrouwen in Museum Gouda 5: Maria Gerritsdr. Vermeij (ca. 1600-1645). Sterke vrouw achter Willem de Swaen, Paulabels.nl, 5-4-2024.

2023

Paul Abels, Spectaculaire vondst in kloosterbibliotheek van de Passionisten in Haastrecht, in: De Boekenwereld 39/1 (2023) 89-90.   

P.H.A.M. Abels, Vier talenten van Dirck Volckertsz. Coornhert, W. [Uitgave Kunst en Kleur, Gouda] 2023, [xii] p.

Paul H.A.M. Abels, Goudana, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 41 (2023)

  • [27] Burgvliet, lusthof voor dichters en drinkebroers. Herontdekt gastenboek geeft ander beeld p. 58-68.

Paul H.A.M. Abels, ‘Een Hollandse Maagd van 15 jaar met een gouden toekomst voor zich, in: 2008-2023. Derde lustrum! Galerie De Hollandsche Maagd [Gouda 2023], p. 1

P.H.A.M. Abels, Als boeken konden spreken, Paulabels.nl, 22-10-2023.

P.H.A.M. Abels, Goudse pastoor Petrus Purmerent ook afgebeeld in een ander portret historie, Paulabels.nl, 23-10-2023.

Paul H.A.M. Abels, Over jezuïetenstreken en jezuïetenwijsheden,  (Toespraak bij aanbieding van het eerste exemplaar van Baltasar Graciáns Kunst van de voorzichtigheid in zaal OPEN in Delft op 26 oktober 2023), Paulabels.nl. 26-10-2023.

Paul H.A.M. Abels, Leuspenning of deksel van tabaksdoos(je)? Paulabels.nl, 28-11-2014.

Paul H.A.M. Abels, De staat van de stad. Historisch Gouda in 2023, Paulabels.nl, 28-12-2023.

2022

Paul H.A.M. Abels, Dirck Volckertsz Coornhert. Multitalent met een missie, in: Accolade. Voorheen Nieuw Letterkundig Magazijn 40 (2022) 15-27

Paul H.A.M. Abels, Door den druck alle de wereldt ghemeen maken. Coornhert & de drukpers [Gouda] Sub Signo Leonis 2022,  15p.

Paul H.A.M. Abels, in: W. Frijhoff, C. Secretan en A. Nijenhuis-Bescher (red.), De Gouden Eeuw in 500 portretten, taferelen & analyses (Amersfoort 2022)

Delft, p. 306-309

Gouda, p. 504-506

Recensie: Willem Bouman, ‘Dit naslagwerk over de Gouden Eeuw zou een waarschuwing moeten bevatten: gebruik kan verslavend zijn’, in: Nederlands Dagblad, 16-2-2022.

Paul H.A.M. Abels, De onteigening en toe-eigening van Coornhert, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 25 (2022) 91-93.

Paul H.A.M. Abels, Coornherts trouwste discipel. Cornelis Adriaensz Boomgaert als zijn literair executeur testamentair, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 25 (2022) 110-122.

Paul H.A.M. Abels, ‘O Goude, die de goude Vryheydt zo wijsselijck verkiest’. De Goudse jaren van Coornhert, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 40 (2022) 104-122

Paul H.A.M. Abels, Coornhert: advocaat van verliezers en verdrukten, in: Holland. Historisch tijdschrift 54 (2022) 86-87.

Paul H.A.M. Abels, Gouda sluit zich aan, in: M. Eekhout e.a. (red.), Willem van Oranje in brieven. De Opstand in 1572 (Zwolle 2022) 64-73.

Paul Abels, Vrijdenkers in de Boekzaal, in: Leeslint. Huis van het Boek, 32/63, juni 2022, p.10.

Paul Abels, Archief Kleiwegkerk nu nog completer, in: De Schatkamer. Regionaal Historisch Jaarboekje 2022, p. 70-72.

2021

Paul H.A.M. Abels, Standbeeld voor een lekenpolemist, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 24 (2022) 143-145.

Paul H.A.M. Abels, De Goudse vrijheid met de drukpers bezegeld. Jasper Tournay, Jan Sas Hoenz en Jacob Migoen (deel I), in: De Boekenwereld 37/3 (2021) 44-49.

Paul H.A.M. Abels, De Goudse vrijheid met de drukpers bezegeld. Jasper Tournay, Jan Sas Hoenz en Jacob Migoen (deel I), in: De Boekenwereld 37/4 (2021) 56-61.

Paul H.A.M. Abels, B. van den Berg e.a., Geschiedenis van Gouda [Uitgavereeks Historische Vereniging Die Goude nr. 46] (Hilversum 2021) 249pp.

– Paul H.A.M. Abels, ‘Goudse vrijheid bevochten en weer kwijtgeraakt 1575-1700, in: Abels, Van den Berg, Geschiedenis van Gouda, 98-127.

Paul H.A.M. Abels, Goudana, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 39 (2021)

  • [26] Marighen Dirckx, haar getijdenboek en het ‘verraad’ van Gouda, p. 149-159.

Paul H.A.M. Abels, De Goudse vrijheid, in: G. de Kleijn (red.), Hoge luchten. Een reizende tentoonstelling, z.pl. 2021, 32-35.

Recensie A. van Cruyningen, Johan van Oldenbarnevelt 1547-1619, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 24 (2021) 74-75.

Paul Abels, Cornelis van Reynegom (1581-1636), laatste deken van Naaldwijk, in: Westlands Streekhistorie. Uitgave van het Westlands Museum 30/4 (2021) 10.

2020

Paul H.A.M. Abels, Goudana, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 38 (2020)

  • [25] Lucas Kloppenburg. Goudse boekdrukkunst gesmoord in drank, vrouwen en schulden, p. 136-146. Klik hier

Paul H.A.M. Abels, Verliezer op een voetstuk. Dominee Poppius en zijn vrouw Françoise van Wassenhove, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 38 (2020) 54-65. Klik hier

Recensie H. Florijn, Geloven in de Republiek. Religies tijdens en na de Dordtse Synode 1618-1619, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 23 (2020) 188-189.

Paul Abels, Johan Okkema overleden, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 23 (2020) 208.

2019

Paul H.A.M. Abels, G.B. van Goor en zijn samenwerking met de Goudse elite, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 37 (2019) 95-103 [Themanummer Uitgeverij G.B. van Goor] Klik hier

Paul Abels, Calvinisten en salafisten, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 22 (2019) 91-93.

2018

Paul H.A.M. Abels, Goudana, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 36 (2018)
– [23] Daniel de Lange (1665-1734). Een vergeten Gouds historicus en muntenkenner, p. 68-72. Klik hier
– [24] Vroedschapspenningen als vroege vorm van presentiegeld, p. 110-114. Klik hier

Paul H.A.M. Abels, 2022 brengt Gouda bij de tijd en bij de wereld, in: N. Honkoop, T. Hardjono (red.), Gouda 750 jaar stadsrechten. 75 Gouwenaars en hun stad, DeGoudseSchool z.j. [2018], 10-11.

Paul H.A.M. Abels, Pieter Pourbus en zijn Goudse omgeving / Pieter Pourbus in his hometown of Gouda, in: M. de Beyer, J. de Fouw, Pieter Pourbus. Meester-schilder uit Gouda / Master painter of Gouda, Museum Gouda 2018, p. 30-45.

Recensie Mathijs Johannes Langhout, De Reformatie te Gorcum 1550-1610, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 21 (2018) 81-82.

Recensie P.D. Spies, De classis van Tiel, 1579-1816, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 21 (2018) 82-84.

Recensie H. Roosenboom, Ontvoerd of gevlucht? Religieuze spanningen in Brabant en de zaak Sophia Alberts 1700-1710, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 21 (2018) 88.

Recensie R. de Graaf, De Prins. Willem van Oranje, 1533-1584, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 21 (2018) 130-131.

Recensie S. Groenveld, Facetten van de Tachtigjarige Oorlog, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 21 (2018) 132.

P.H.A.M. Abels, ‘Gouda’ et ‘Delft’, in: C. Secretan, W. Frijhoff (eds.), Dictionnaire des Pays-Bas au Siècle d’Or: Les Provinces-Unies de l’Union d’Utrecht à la Paix d’Utrecht (1579 – 1713), Paris 2018, 176-177, 294-296.

Recensie K. Goudriaan, Herman Lethmaet en de Goudse Glazen. Manifest van een katholiek vernieuwer, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 21 (2018) 192.

Recensie F. Broeyer, Het verleden van Utrecht als remonstrantse stad, 1610-1618. Maurits’ zwaard, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 21 (2018) 196-198.

2017

Recensie Mirjam van Veen, Luther en calvinistisch Nederland, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 20 (2017) 148.

Paul H.A.M. Abels, Harboldus Thombergius, een Duitse grondlegger van het Goudse remonstrantisme, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 35 (2017) 148-158. Klik hier

Paul H.A.M. Abels, Katholieken, in: E. de Bruijn (red.), Volk in verwarring. Reformatie in Nederlandse steden en dorpen, Apeldoorn 2017, 174-179.
– Recensie J. van der Graaf, in: Reformatorisch Dagblad, 28-12-2017, p.11.

Recensie A.L.H. Hage (red.), Desiderius Erasmus over opvoeding, Bijbel en samenleving, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 20 (2017) 119.

Recensie Craig Harline, Jacobs vlucht. Een familiesaga uit de Gouden eeuw, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 20 (2017) 76-77.

Paul H.A.M. Abels, 500 jaar na Luther: de Goudse Reformatie vertakt, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 35 (2017) 47-48. Klik hier

Paul H.A.M. Abels, Doperse sporen in Gouda, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 35 (2017) 73-81. Klik hier

Paul H.A.M. Abels, Een weerwolf en de Reformatie in Twente, in: Mijn stad, mijn dorp. Historisch Tijdschrift Overijssel jaargang 5, afl. 2, april 2017

Paul H.A.M. Abels, Chahid el Haddouti, Gouda als Marokkanenstad, in: Het leven in Gouda vanaf het midden van de negentiende eeuw, aflevering: Gouda en haar nieuwkomers, 18(2017) 493-504.

Paul H.A.M. Abels, Goudana, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 35 (2017)
[22] Kijkkast- of opticaprenten van Gouda, p. 30-34. Klik hier

2016

Paul H.A.M. Abels, Lijnen in het werk van Ruud Verkerk, in: Helder licht. Ruud Verkerk 40 jaar kunstschilder, Galerie Honingen Gouda z.j. [2016], p.5-6.

Paul H.A.M. Abels, Warme geschiedschrijving met een makke [Recensie: Geert Mak, De levens van Jan Six. Een familiegeschiedenis], in: Boekenkrant 10 (2016/11) 27.

Paul H.A.M. Abels, Gouda moet zich op Coornhert richten, in: AD Groene Hart, 3 september 2016.
– Eunice Hoekman-van Stuijvenberg, Kerkhistoricus: Niet nóg een Erasmusbeeld in Gouda, in: Reformatorisch Dagblad, 1 september 2016.

Paul H.A.M. Abels, Goudana, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 34 (2016)
[20] Ziekentroost in boekvorm, p. 121-127. Klik hier
[21] Reynier Snoy uit de slagschaduw van Erasmus, p. 171-176. Klik hier

Paul H.A.M. Abels, De lange geschiedenis van de Kleiweg, in: deGouda 2016/33, p. 17-19.

Paul H.A.M. Abels, Mr. Franchois Vranck, pensionaris van het stadsbestuur. Vergeten icoon van de Goudse eigenzinnigheid, in: Erfgoud. Iconen en symbolen. Open Monumentendag Gouda 2016, p. 38-39.

P.H.A.M. Abels, De joden hun geschiedenis teruggeven, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 34 (2016) 65-72. Klik hier

Paul Abels, ‘Brieven Erasmus aan Nederlandse Paus’, in: Goudse Post, 2 maart 2016, p. 21

Recensie Wim G. Visser ed., Classicale Acta 1573-1620. Deel X: Particuliere synode Zuid-Holland: Classis Brielle 1574-1623, in: Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie 112, Holland Historisch Tijdschrift, 17 maart 2016 http://www.tijdschriftholland.nl/recensie-visser-classicale-acta/

Recensie P. Gillaerts e.a. (red.), De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen vertalen, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 19 (2016) 35-36.

Recensie A. van Riemsdijk, Fabrice de Bassecourt 1578-1650. Priester en dominee. Een biografische schets, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 19 (2016) 38-39.

Recensie A.E.M. Janssen, K.G. van Manen, Johannes Fontanus. Een Gelders predikant in dienst van de orthodoxie, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 19 (2016) 39-41.

2015

Paul H.A.M. Abels, Een gedroomde samenleving [bespreking essay Ahmed Aboutaleb voor Maand van de Geschiedenis], in: Boekenkrant 9 (2015/10) 27.

Paul H.A.M. Abels, Dromen en daden van Goudse gastarbeiders uit Marokko, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 33 (2015) 108-113.

Paul H.A.M. Abels, Bij het heengaan van Wiebe Bergsma, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 18 (2015) 116-117.

Recensie J. Gruppelaar en J. Pieters (red.), ‘Un certain Holandois’. Coornhert en de vragen van zijn tijd, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 18 (2015) 82-83.

Paul H.A.M. Abels, Wilgen die zich niet laten knotten. Een stamboom van de familie Abels (1450-2015), Gouda 2015, 116p.

P.H.A.M. Abels, Gouda in the opposite direction. How a Reformed minority robbed the freedomfrom the Reformed majority, in: Herman J. Selderhuis, J. Marius J. Lange van Ravenswaay (eds.), Reformed Majorities in Early Modern Europe [Refo 500 Academic Studies 23], Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2015, 205-212.

Paul H.A.M. Abels, ‘Een scandpaal voor Sceperus’, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 32 (2015) 4-13. Klik hier
– Reactie: P.J. Schipperus, ‘Een scandpaal voor Sceperus’ of ‘Jacobus Sceperus verdient  erezuil’, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 33 (2015) 114-118. Klik hier

Paul H.A.M. Abels, De barensweeën van Nederland ontsloten [recensie A. van der Lem, De Opstand in de Nederlanden 1568-1648. De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld, in: Boekenkrant 9 (2015/2) 29.

Herman J. Selderhuis (ed.), Handbook of Dutch Church History, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2015, 679p.
– Willem J. van Assel / Paul H.A.M. Abels, The Seventeenth Century, p. 259-360
– Paul H.A.M. Abels / Aart de Groot, The Eighteenth Century, p. 361-434

Paul H.A.M. Abels, ‘Een koningin in de greep van een sekte’ [recensie H. van Bree, De geest van Het Oude Loo. Juliana en haar vriendenkring 1947-1957] in: Boekenkrant 9 (2015/9) 25.

2014

Paul H.A.M. Abels, VNK viert 25-jarig bestaan, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 17 (2014) 3.

Paul H.A.M. Abels, Den Singende Swaen als kerkpolitiek instrument, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 17 (2014) 28-36.

Paul H.A.M. Abels, Vlöggln, een misschien niet zo oude, maar springlevende traditie, in: ’t Inschrien. Kwartaalblad van de Vereniging Oudheidkamer Twente 2014/2, p. 24-25.

Paul H.A.M. Abels, Goudana, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 32 (2014)
[19] Een omstreden kleine Goudse stadsgeschiedenis van Kluitman, p. 91-101. klik hier

Paul H.A.M. Abels, Jan Jacobs en Mirjam van Veen (red.), Terug naar Gouda. Religieus leven in de maalstroom van de tijd, Zoetermeer 2014, 326 pp.
Recensies:
–       Fred van Lieburg in Historisch Tijdschrift Holland
–       Christine Kooi, in: Church History and Religious Culture 95 (2015) 89-90.
–       J. van der Graaf,in Theologie Reformata, juni 2015

Paul H.A.M. Abels, Kerktijd en Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Van contactblad tot volwaardig tijdschrift, in: Paul H.A.M. Abels, Jan Jacobs en Mirjam van Veen (red.), Terug naar Gouda. Religieus leven in de maalstroom van de tijd, Zoetermeer 2014, p. 41-47.

Paul H.A.M. Abels, ‘Beter slaaf in Algiers, dan Roomsch in Gouda’. Overlevingsstrategieën van rooms-katholieken in Gouda (1572-1818), in: Paul H.A.M. Abels, Jan Jacobs en Mirjam van Veen (red.), Terug naar Gouda. Religieus leven in de maalstroom van de tijd, Zoetermeer 2014, 183-206.

Paul Abels, ‘Nico Habermehl (1946-2014). In memoriam’, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 32 (2014) 118-122. Klik hier

2013

Recensie Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant. Protestanten en katholieken in de Meijerij van ’s-Hertogenbosch, 1523-1634, in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 10 (2013) afl. 4, 134-135.

Paul Abels, ‘De Goudse Vrijheid bedreigd. Katholieke provocatie en justitiële respons’, in: L. Van Buuren, P.-B. Smit (red.), Meester in Kerk en Recht. Vriendenbundel voor Jan Hallebeek bij zijn 25-jarig jubileum als docent kerkelijk recht [Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek Seminarie, afl. 50], Merweboek Amersfoort/Sliedrecht 2013, 139-151.

Paul H.A.M. Abels, Goudana, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 31 (2013)
18. Goudse Koppermaandaguitgaven: drukwerk van wisselende kwaliteit, p. 105-112 Klik hier

Paul H.A.M. Abels, ‘Van statenbijbel tot bisschopsstaf. Kerkelijke macht en pracht in Gouda’. Erfgoud. Macht en pracht in de 18e eeuw. Open Monumentendag Gouda 2013, Gouda 2013, 56-58.

P.H.A.M. Abels, ‘Herdenking catechismus op graf van de Goudse vrijheid’. Nederlands Dagblad, 16 januari 2013, p. 12.

P.H.A.M. Abels, ‘Vier herdenking Heidelberger niet in Gouda’. Reformatorisch Dagblad, 16 januari 2013.

Paul H.A.M. Abels, ‘Altaarstukken in de Sint-Janskerk voor de Reformatie’, in: Eeuwenoude altaarstukken. Vanuit kerkhistorische, kunsthistorische en ambachtelijke invalshoek. Museum Gouda [2013] ongepagineerd

Paul H.A.M. Abels, Portretten van Peter [=Pater] Simpernel, de grondlegger van de St.-Josephkerk, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 31 (2013) 66-68. Klik hier

2012

Paul Abels, ‘Een stille revolutie in Nijmegen: met dank aan Van Deursen’, in: Fred van Lieburg en Joke Roelevink (red.), Een gereformeerde jongen. Arie Theodorus van Deursen (1931-2011). Een bundel opstellen met een biografie en volledige bibliografie (Amsterdam 2012) 203-208.

P.A., Historiserend bouwen op de Kleiweg, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 30 (2012) 109. Klik hier

P.H.A.M. Abels, ‘Geheim bezoek (1572) in de tijd van Pieter’, in:  M. van der Veer (red.), Verhalen van Gouda, Historisch Platform Gouda 2012, p. 48-55.

Paul H.A.M. Abels, Goudana, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 30 (2012)
16. Dirck Doncker in het licht gezet, p. 53-58 Klik hier
17. Rector Westerhovius (1712-1738): een miskend talent, p. 123-128 Klik hier
reactie : G. Verkerk, Rector en oud-leerlingen Westerhoff, in : Vocatio.  Mededelingenblad VOC, Vereniging van Oudleerlingen Coornhert Gymnasium Gouda 55 (mrt-apr 2016) 8-9.

P.H.A.M. Abels, J. Hallebeek, D.J. Schoon (eds.), Ignatius Walvis. Goudsche en andre daartoe dienende katolijke kerk-zaaken, [Historische vereniging die Goude publicatienummer 36], Eburon Delft 2012, 661 p.

Recensie:
– Guus Bary, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 15 (2012) 143-145

Recensie Enny de Bruijn, Eerst de waarheid, dan de vrede. Jacob Revius 1586-1658, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 15 (2012) 97-99.

Recensie Mirjam van Veen, De kunst van het twijfelen. Sebastian Castellio (1515-1563); humanist, calvinist, vrijheidsdenker, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 15 (2012) 99-100.

Recensie C. Ravensbergen (ed.), Classicale acta 157301620. IX Provinciale synode Gelderland, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 15 (2012) 100-101.

Signalement H. Noordzij, Handboek van de Reformatie. De Nederlandse kerkhervorming in de 16e en 17e eeuw, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 15 (2012) 103.

2011

Paul H.A.M. Abels, Goudana, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 29 (2011)
14. Unieke gekleurde nieuwjaarskaart uit 1791, p. 22-25 Klik hier
15. Goudse remonstranten in beeld: van zegekar tot mestkar, 92-101 Klik hier

Paul H.A.M. Abels, [redactie] Themanummer Arnout van Geluwe, een lekenpolemist aan het front van de Contrareformatie, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 14 (2011)
– Paul H.A.M. Abels, Passie voor oude boeken, p. 45-46
– Frans van Eekelen, Paul H.A.M. Abels, Arnout van Geluwe. Een lekenpolemist aan het front van de Contrareformatie, p. 47-51
– Paul H.A.M. Abels, ‘Vlaemsche boer’ probeert Statenbijbel onderuit te schoffelen, p. 70-78.

P.H.A.M. Abels, ‘Wim Knoops, Gouda in 1787: revolutie of gesmoorde regentenopstand?, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 29 (2011) 103-105.

Paul H.A.M. Abels, Gretige kopers en slordige edities van Marnix’ Byen-corf, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 14 (2011) 118-121

Recensie F. van Lieburg, Een eiland na de Reformatie. Schouwen-Duiveland 1572-1700, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 14 (2011) 123-124.

2010

Paul H.A.M. Abels, Goudana, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 28 (2010)
12. Achter de tralies [over Coornherts Boeventucht], p. 29-31. Klik hier
13. Op de bres voor Hess, p. 62-71. Klik hier

Paul H.A.M. Abels, Watertanden in het Statenbijbelmuseum, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 13 (2010) 3-4.

Paul H.A.M. Abels, Hij kwam binnen, zonder kloppen. De worsteling van pater Jacobus de Vos met zijn geestelijke dochters, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede nis 13 (2010) 73-84. Ook verschenen in Erfgoed. Genealogisch Magazine 19 (2011/mrt-april) 10-16 (eerste deel) en (2011/mei-juni) 3-11 (tweede deel)

Willem J. van Asselt, Paul H.AM. Abels, ‘De zeventiende eeuw, in: H. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, Kampen 2010 [tweede, herziene druk], p. 363-501.
Paul H.AM. Abels, Aart de groot, ‘De achttiende eeuw, in: H. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, Kampen 2010 [tweede, herziene druk] p. 503-602.

2009

Paul H.A.M. Abels, ‘Woord vooraf’, in: B. Morshuis, H. Oude Elberink, H. Bolscher, Historie Hervormde Gemeente Ootmarsum, uitgave Ben Morshuis Stichting Ootmarsum, 6-7.

Paul H.A.M. Abels, Gouda: kraamkamer van de vrijzinnigheid in de Nederlanden, in: Mirjam de Baar en Mathilde van Dijk (red.), Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme. Opstellen aangeboden aan prof.dr. E.H. Cossee bij zijn afscheid als hoogleraar, Verloren Hilversum 2009, p.83-98.
Recensie:
– Han C. Vrielink, op: Recensiebank Historisch Platform

Paul H.A.M. Abels, Goudana, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 27 (2009)
8. Goudse bijbel met een lange voorgeschiedenis, p. 12-18. Klik hier
9.  De kortstondige glorie van een Goudse schoolmeester en zijn Toet-Steen van de wereldt (1687), p. 63-66. Klik hier
10.  Goudse ‘herrinneringen’ van Huibert Griffioen; een bijna vergeten historische bron, p.103-109 Klik hier
11.  Katholieke vreugde en Waalse pijn bij verlies Gasthuiskapel, p.147-150 (+ errata in Tidinge 28 (2010) 42). Klik hier

Paul H.A.M. Abels, Afscheid in nieuw begin, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 12 (2009) 3-4.

Paul H.A.M. Abels, Gereformeerde reacties op de dichtkunst , in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 12 (2009) 79-82.

Paul Abels, Coornhert. Boegbeeld van Goudse vrijdenkers, in: Erfgoud. Gouda op de kaart. Open Monumentendag Gouda 2009, p. 14-15.

Paul Abels, Een kaart vol kerken. Vrijheid van religie in een tolerante stad, in: Erfgoud. Gouda op de kaart. Open Monumentendag Gouda 2009, p. 54-55.

C. Neven, A.Ph.F. Wouters (Paul H.A.M. Abels), Jan van Galen, loopjongen in het voetspoor van Arminius, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 12 (2009) 115-124.

C. Neven, A.Ph.F. Wouters (Paul H.A.M. Abels), Nieuwe gegevens over de kerkhistorie van Waddinxveen. 5. Een Arminiaan in Waddinxveen, in: Het dorp Waddinxveen. Tijdschrift van het Historisch Genootschap Waddinxveen 17 (2009) 102-114.

Recensie Bianca van den Berg, De Sint-Janskerk in Gouda en R.A. Bosch, De 72 Glazen van de Sint Janskerk in Gouda, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede­nis 12 (2009) 125-128.

Paul H.A.M. Abels, Vensters Goudse canon (www.Goudsecanon.nl)

– 9. Desiderius Erasmus. Groot Europees geleerde uit Goudse klei. 1488 Klik hier

– 13. Adriaan van Swieten. In naam van Oranje, doe open die poort! 1572 Klik hier

– 15. Dirck Volckertszoon Coornhert. Vrijdenker van het eerste uur. 1590 Klik hier

– 17. De Goudsche Catechismus. Een schoen die iedereen past. 1607 Klik hier

– 20. Pastoor Ignatius Walvis. Een stadsgeschiedschrijver breekt met Rome. 1702 Klik hier

2008

Paul H.A.M. Abels, Goudana, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 26 (2008)
6. Een nep-gezant van de Chinese Keizer in Gouda, p. 114-115. Klik hier
7. De kraamkamer van Erasmus (of toch niet?), p. 139-140. Klik hier

Paul H.A.M. Abels, De slachtoffers van Calvijn, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 11 (2008) 77.
– Reactie: W.J. op ‘t Hof, Betraande ogen geven geen helder zicht op slachtoffers van Calvijn, in: Reformatorisch Dagblad, 17-4-2009
– P.H.A.M. Abels, Calvinisten verkrampt over hun geschiedenis [Ogentroost voor een dominee zonder tranen], in: Reformatorisch dagblad, 23-4-2009
– R.H. Kieskamp, Arminianisme terugkeer naar wettische Rome, in: Reformatorisch dagblad, 27-4-2009
– Herman Paul, Grote verhalen en het alledaagse leven. Observaties bij een Calvijn-herdenkingsjaar, Trajecta 18 (2009) 121-130, hier 127

Recensie A. den Hollander e.a., Middelnederlandse bijbelvertalingen / W. Heijting, Profijtelijke boekskens / J. van Heel, Gisbertus Voetius. Over de noodzaak van het opsporen, verzamelen en bewaren van oude drukken, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 11 (2008) 102-104.

Recensie A. Gladen e.a., Hollandgang im Spiegel der Reiseberichte evangelischer Geistlicher, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 11 (2008) 109.

Paul H.A.M. Abels, Ingezonden brief [boekstilleven ‘Vrijheid van Consciëntie’], in: De boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent 25.1 (oktober 2008) 57.

Paul H.A.M. Abels, Afscheid van Delft, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 11 (2008) 111.

Recensie J.J. Kalma, Tsjerke op syn alve-en-tritichst, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 11 (2008) 141-142.

2007

Paul H.A.M. Abels, Goudana, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 25 (2007)
4. Goudse Glazenuitleggers van papier p. 15-19. Klik hier
5. Een drie eeuwen oude walvis p.57-62 Klik hier

Recensie H. Sprokholt, H. van Dolder-de Wit, Open monumentendagboekje: feestgids met een kleine kater, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 25 (2007) 33-34.

Paul H.A.M. Abels, Engelse ziekte bedreigt de Nederlandse student, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 10 (2007) 33.

Recensie G.H. Kruijmer (red.), Uit de geschiedenis van hervormd Putten, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 10 (2007) 61.

Recensie D.W. Kok, O. Hellinga, Diarium Furmerii, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 10 (2007) 61-62.

P.H.A.M. Abels, Relicanon doet oude rivaliteiten herleven, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 10 (2007) 63-64.

Paul H.A.M. Abels, Audite. Gouda bouwt, Gouda leeft!, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 25 (2007) 104-106.

Paul H.A.M. Abels, De zandloper van Erasmus en de stoel van Calvijn, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 10 (2007) 65.

Paul H.A.M. Abels, De kleingeestigheid van een groot geleerde. Een nieuwe biografie van Hugo de Groot, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 10 (2007) 86-89.

Paul H.A.M. Abels, Tien jaar Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 10 (2007) 99.

2006

P. Abels, ‘Stop Engelse ziekte op universiteiten’, in: Spits, 4 januari 2006, p.4

Paul H.A.M. Abels, Goudana, een nieuwe artikelenreeks. Introductie: De lasten en lusten van het verzamelen van Gouds drukwerk, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 24 (2006) 19-20.
1. Een gewilde Goudse emblematabundel p. 20-23. Klik hier
2. Almanak of leugenzak? p. 37-40. Klik hier
3. Erasmus op de drukpers in Gouda p. 183-185. Klik hier

Recensie H. Sprokholt, H. van Dolder-de Wit, Op gewijde grond gebouwd. in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 24 (2006) 31-32.

Paul H.A.M. Abels, Audite. Van oude dingen die (hun doel) voorbijgaan, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 24 (2006) 70-71.

Willem J. van Asselt, Paul H.AM. Abels, ‘De zeventiende eeuw, in: H. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, Kampen 2006, p. 359-496.
Paul H.AM. Abels, Aart de groot, ‘De achttiende eeuw, in: H. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, Kampen 2006, p. 497-596.
Besprekingen:
– Willem Bouwman, ‘Een plaats naast De Jong’, in: Nederlands Dagblad, 12-5-2006
– ‘Allure van degelijkheid, met moderne insteek’, in: Friesch Dagblad, 15-5-2006
– ‘Handboek kerkgeschiedenis gepresenteerd’, in: Reformatorisch Dagblad, 15-5-2006
– Wim Berkelaar, Geen wervingskracht meer, in: Historisch Nieuwsblad, september 2006, p. 59.
– Joke Spaans, De vroegmoderne tijd in de twee nieuwe handboeken, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 9 (2006) 112-114.
– Harry Veldman, Het nieuwe Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, in: JG 82, nr. 9, 10-12-2006
– O.W. Dubois, Neutrale geschiedschrijving, in: Protestants Nederland, oktober 2006, p.14-16.
– J.M.D. de Heer, Een nieuwe kerkgeschiedenis, in: De Saambinder, 21-12-2006, p.6-8.
– Wim François, in Trajecta 16 (2007) 71-72.
– A. Snoek, in : De Waarheidsvriend 27-9-2007, p. 17

C. Houtman, e.a. (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, deel 6, Kampen 2006:
p. 35-36 : Gerardus Blockhovius

Paul H.A.M. Abels, Goudse duvelstoejager brengt Maria naar Waddinxveen, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 24 (2006) 98-106. Klik hier

Paul H.A.M. Abels, Nieuwe loot aan de stam van een christelijke naslagcultuur, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 9 (2006) 78-81.

Paul H.A.M. Abels (red.), Erasmus en Gouda, Historische Vereniging die Goude, Gouda 2006, 116p.

Paul H.A.M. Abels, ‘Der Goude eigend haar den grooten Erasmus toe’, : in: Paul H.A.M. Abels (red.), Erasmus en Gouda, Historische Vereniging die Goude, Gouda 2006, 117-130. Klik hier
Recensies:
Han. C. Vrielink, in: Historisch Tijdschrift Holland 39 (2007) 250-251.
Patty Bange, in: Trajecta 16 (2007) 273-274.

Jan Dirk Snel, Paul H.A.M. Abels, Kerkhistorische rijkdom: twee nieuwe handboeken, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 9 (2006) 101-102.

2005

Paul H.A.M. Abels, ‘Die Goude’: spiegel van 70 jaar historische belangstelling in de stad Gouda, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude [themanummer: Zeventig jaar ‘Die Goude in actie’] 23 (2005) 2-30. Klik hier

P.H.A.M. Abels, Het moeizame begin van de Reformatie op Wieringen, in: “Op de Hòògte”. Historische Vereniging Wieringen 17(2005) 12-17.

Paul H.A.M. Abels, MuseumgoudA: Gouden plan of rampenplan?, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 23 (2005) 141. Klik hier

Paul H.A.M. Abels,: Polemiek: het zout in de historische pap, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 8 (2005) 2.

Recensie Piet Visser (ed.), Bibliographia Socinina. A Bibliographical Reference Tool for the Study of Dutch Socinianism and Antitrinitarism, (Hilversum 2004), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 8 (2005) 21.

Paul H.A.M. Abels, Magistraal boek over koningsglas in Sint-Janskerk, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 23 (2005) 214-215.

Paul H.A.M. Abels, Desiderius Erasmus van Rotterdam of van Gouda?, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 8 (2005) 66.

Recensie Brad S. Gregory, (ed.), The forgotten writings of the Mennonite Martyrs [Kerkhistorische bijdragen XVIII; Documenta Anabaptistica Neerlandica VIII], Brill Leiden – Boston 2002, 403p., reg. , in Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven in de Nederlanden 14 (2005) 243-244.

Paul H.A.M. Abels, Heiligenhaat en heiligenpraat. Gereformeerde contrastrategieën bij het tegengaan van katholieke heiligenverering, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 8 (2005) 112-120.

2004

P.H.A.M. Abels, Geschiedenis al jaren verwaarloosd, in: De Volkskrant, zaterdag 3 januari 2004, bijlage Reflex, p.19.

Paul H.A.M. Abels, Hoogtepunten Goudse musea: hinken op twee gedachten, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 22 (2004) 34-36.

P.H.A.M. Abels, Twee handboeken Nederlandse kerkgeschiedenis in de maak, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 7 (2004) 2.

Paul Abels, Vijftien jaar bundels van de VNK, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 7 (2004) 29-32.

Persoonlijk profiel P.H.A.M. Abels, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 7 (2004) 56-57.

Recensie M. Carasso-Kok (red.), Geschiedenis van Amsterdam. I. Een stad uit het niets, tot 1578 (Amsterdam 2004), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 7 (2004) 59-.60.

P.H.A.M. Abels, Tijdschriften voor katholieke kerkgeschiedenis op schijf, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 7 (2004) 63-64.

Paul H.A.M. Abels, ‘Misbruycken ende papistischen superstitiën’. Hollandse bemoeienis met de Utrechtse kerk rond 1600, in: Oud-Utrecht. Tijdschrift voor de geschiedenis van stad en provincie Utrecht 77 (2004) 99-160 [+bijlage ‘Mesusen in ’t Sticht ommegaende in den kercken’, http://www.oud-utrecht.nl/3-pub/1-abels.htm]

Paul H.A.M., Op zoek naar de echte Gouwenaar, in: Rijn en Gouwe 20-11-2004.

Paul H.A.M. Abels, In memoriam Sjouke Voolstra (1932-2004), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 7 (2004) 98.

2003

P.H.A.M. Abels, Per undas adversas, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 6 (2003) 14.
Reactie:
– J.C. Karels, De wanhopige boer van Frijhoff, in: Reformatorisch Dagblad, 16-2-2003

Paul H.A.M. Abels, Hoe Hollands is Gouda? Hoe Gouds is Holland? Op zoek naar de eigen identiteit van stad en gewest. [Lezing tijdens jaarvergadering Historische Vereniging Die Goude, 28-4-2003], Homepage: www.diegoude.nl of www.paulabels.nl

P.H.A.M. Abels, Mysterie in de kerk van Aldeboarn binnenkort opgelost, in: “de Tuorkemjitter”. Doarpskrante Aldeboarn, juni 2003, p. 7.

Recensie Wiebe Bergsma, “Zij preekten voor doven”. De Reformatie in Drenthe (Assen 2002), in: Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift 23 (2003), nr. 3, 22-23.

Recensie Huib Noordzij, Handboek van de Reformatie. De Nederlandse kerkhervorming in de zestiende eeuw (Kampen 2003), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 6 (2003) 98-99.
Reactie:
– Huib Noordzij, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 6 (2003) 126-128.

Recensie Erik Sengers, ‘Al zijn wij katholiek, wij zijn Nederlanders’. Opkomst en verval van de katholieke kerk in Nederland sinds 1795 vanuit rational-choice perspectief, (Delft 2003), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 6 (2003) 101-102.

P.H.A.M. Abels, G.-J. Beuker, J.G.J. van Booma (red.), Nederland en Bentheim – Die Niederlande und Bentheim. Vijf eeuwen kerk aan de grens – Fünf Jahrhunderte Kirche an der Grenze [Vijftiende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis], Delft 2003, 256 pp.
Recensies:
– J.C. Karels, “Jullie hebben ons een schurftig schaap gestuurd”, in: Reformatorisch Dagblad, 7-11-2003.
– Roe Sikkema, Een dunne grens bij Bentheim, in: Tubantia Twentsche Courant, 28-11-2003
– Jacob van Sluis, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 7 (2004) 22-23.
– Lodewijk Winkler, in: Trajecta 12 (2003) 264.

Paul H.A.M. Abels, Kweekvijver met troebel water. De betekenis van het Arnoldinum te Steinfurt voor de Nederlandse en Bentheimse gereformeerde kerk in de jaren 1588-1618, in: P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Nederland en Bentheim – Die Niederlande und Bentheim. Vijf eeuwen kerk aan de grens – Fünf Jahrhunderte Kirche an der Grenze, Delft 2003, 99-128.

P.H.A.M. Abels, Ovittius’ Metamorphosen. De onnavolgbare gedaantewisselingen van een (zielen)dokter in de reformatietijd [Fryske Histoaryske Rige XVIII FA-nr. 957], Delft 2003, 235 pp.

Recensies:
– Fedde Dijkstra, Ovittius, een Friese meester in de gedaanteverwisseling, in: Leeuwarder Courant, 21-11-2003
– Lykele van der Ven, Het raadsel in de kerk van Aldeboarn onthuld, in: De Mid-Frieslander, 25-11-2003
– Fedde Dijkstra, Ovittius: dominee, pastoor, kwakzalver en weerwolf, in: Goudsche Courant, 29 november 2003
– Jacob van Sluis, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 6 (2003) 131-132.
– Jan Dirk Snel, Een prediker die op vele plaatsen stond en altijd anders kon, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 6 (2003) 134-136.
– Gerard Vaanholt, Pibo Ovittius, meester van de metamorfose. Het schelmenleven van de eerste dominee van Enschede, in: De Twentsche Courant – Tubantia, 21 januari 2004.
– Jan-Kees Karels, Bedrog van een pastoor die dominee werd, in: Reformatorisch Dagblad, 21 januari 2004.
– Henk van Nierop, Een godvergeten charlatan, in: Historisch Nieuwsblad, nr. 2 (maart 2004) 55.
– It libben fan in swalkjende Fries optekene, in: De Smidte 4 (2003).
– Willem Bouwman, Een charlatan op vele kansels, in: Nederlands Dagblad, 27-1-2004.
– Douwe Kooistra, Het roerige leven van Pibe Abbema. Historische studie over Fries die ‘van religieuze kleur verschoot’, in: Friesch Dagblad 7-4-2004.
– B[arbara] B[oender], in: Archievenblad (juni 2004) 30.
– Onthullingen over Piboni Ovittius van Abbema (1542-1618), in: De Mid-Frieslander, 5-10-2004.
– Guido de Bruin, in: BMGN 120 (2005)111-113.
– Jan R. Veenstra, in: It Beaken 68 (2006) 42-46.

Recensie J.N. Hinke e.a., Van schuurkerk tot basiliek. 200 jaar Sint Lambertus-parochie (1803-2003) tegen de achtergrond van 650 jaar kerkelijk leven in Hengelo (Hengelo 2003), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 6 (2003) 132.

2002

P.H.A.M. Abels, Onbeschaamd gluren bij de buren, in: Tidinge van die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 20 (2002) 26-28.

P.H.A.M. Abels, Een voorbeeldige vrouw. Positie en invloed van de predikantsvrouw in de vroegmoderne tijd, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 5 (2002) 3-10.
Reactie:
– Georg van Slageren, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 5 (2002) 61

P. A., Dien, de pastoorsmeid, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 5 (2002) 16-17.

P.H.A.M. Abels, A.Ph.F. Wouters (eds.), Classicale Acta 1573-1620. Deel VII, Provinciale synode Zuid-Holland: Classis Delft en Delfland 1572-1620 [Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie 93, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag 2001 [verschenen in 2002]
Reactie/recensie:
– C. Blenk, De classis en de kistenmaker, in: De Waarheidsvriend 90 (2002) 394
– T.M. Hofman, Kerkhistorie heeft ook geestelijke kant. Abels’ en Wouters’ sociaal-historische aanpak van classicale acta schiet toch tekort, in: Reformatorisch Dagblad, 16-10-2002
– F.R.J. Knetsch, in: in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History 82 (2002) 415-418.

Recensie T. Hesselink – Van der Riet, Van Hobergen en Sint Antoniusklooster Albergen (Albergen 2001), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 5 (2002) 50.

Recensie Nelleke Moser, De strijd voor rhetorica (Amsterdam 2001), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 5 (2002) 50-51.

Recensie Mirjam van Veen, ‘Verschooninghe van de roomsche afgoderye’. De polemiek van Calvijn met nicodemieten, in het bijzonder met Coornhert (‘t Goy-Houten 2001), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 5 (2002) 51-53.

Recensie Z. Van Ruyven-Zeman, X. van Eck en H. van Dolder-de Wit, Het geheim van Gouda. De cartons van de Goudse Glazen (Zutphen 2002), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 5 (2002) 53-54.

Paul Abels, De strijd tussen Schaepen en Clooten, in: De Goudsche Courant, 21 september 2002

P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl, J.H. Kompagnie (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis, Historische Vereniging Die Goude, Dertigste Verzameling Bijdragen, Hilversum 2002, 815pp.
p. 308-342: Voor de vrijheid en tegen Oranje
p. 366-416: Arm van goed en rijk van geest (i.s.m. H.A. van Dolder-de Wit, M. Hulshof en L.M. van der Hoeven)
p. 417-454: Van ketternest tot bolwerk van rechtzinnigheid
p. 455-492: Bladgoud bladdert af (i.s.m. N.C. Sluijter-Seijffert, E.M. Mijnlieff, J.W.E. Klein en L.E. Boots)
p. 713-718: Geheid Gouda

Recensies:
– Leo Mudde, Historie lelijk eendje gebundeld, in: VNG-Magazine nr.43,
25-10-2002
– Anne-Laure van Bruaene, Een groot engagement met een bescheiden verleden, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 116 (2003) 402-404.
– Gian Ackermans, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 7 (2004) 90-91.
– R.E. de Bruin, in: BMGN 122 (2007) 411-424.

Paul H.A.M. Abels, Tussen gewetensvrijheid en kerkelijke dwang. Religie in Holland, in: Th. De Nijs, E. Beuckers (red.), Geschiedenis van Holland 1572 tot 1795, Hilversum 2002, 287-329.
Recensies:
– H. de Kat, Op zoek naar het succes van Holland, in: Goudsche Courant, 12-10-2002
– G.H. Janssen, Demasqué van historische mythen, in: Vrij Nederland, nr. 47, 23-11-2002, p. 74-75.
– Ph.M. Bosscher, in recensiebank historischhuis.nl
– Maarten Prak, in: BMGN 2004

P.H.A.M. Abels, Naamlijst van Utrechtse (probleem)predikanten, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 5 (2002) 89-97.
– P.H.A.M. Abels, Kanttekeningen bij Utrechtse predikantenlijst, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 5 (2002) 130.

Paul H.A.M. Abels, Van breed naar smal, van smal naar breed. De eigen weg van de Goudse kerk, in: L. Brussee-van der Zee, A. Verbeek, P. Visser, R. Winsemius (red.), Balanceren op de smalle weg. Liber Amicorum voor Kees van Duin, Alle Hoekema en Sjouke Voolstra, Zoetermeer 2002, 123-145.
Recensie:
– B. Rademakers-Helfferich, in: Doopsgezinde Bijdragen 29 (2003) 271-273.

Recensie J.P. de Valk, Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914. Archiefwijzer van Romeinse archivalia [RGP, grote serie, 231-232], (‘s-Gravenhage 1995), in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History 82 (2002) 467-468.

2001

P.H.A.M. Abels, De “slachtschaapkens” van Christus. Geschiedenis van de Nederlandse dopersen vakkundig in kaart gebracht [boekbespreking S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden.Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675 (Hilversum 2001)], in: Reformatorisch Dagblad 17 januari 2001.

P.H.A.M. Abels, Dominee krijgt geen vat op militair. Ongemakkelijke biografie Van Deursen over prins Maurits, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 4 (2001) 9-11.

C. Houtman, J. van Sluis, e.a. (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, deel 5, Kampen 201:
p. 26-27 : Erasmus Backer.
p. 65-66 : Adam Hendricksz. Billichius.
p. 152-153 : Samuel Doreslaer.
p. 199-202 : Johannes Gerobulus (Oudtraadt)
p. 278-279 : Johannes Iserman (IJserman)
p. 372-374 : Jacobus Michaëlis
p. 445-446 : Jacobus Sceperus
p. 483-484 : Dionysius (van) Spranckhuysen
p. 526 : Johannes Venator (De Jager)

P.H.A.M. Abels, De mislukking van de c[l]assis Oldenzaal, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 4 (2001) 35-39

P.H.A.M. Abels, E.H. Bary, A.J.A.Bijsterveld, O. Thiers (red.), Van tweeën één. Kerk en West-Brabant door de eeuwen heen [Dertiende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis], Delft 2001, 270 pp.
Recensies:
– Charles de Mooij in: Trajecta 11 (2002) 77-79
– Peter Jan Margry in: in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History 82 (2002) 379-380.
– Hans de Jong, in: Katholiek Nieuwsblad, 7-2-2003

Recensie H. Duits, T. van Strien, Een intellectuele activist. Studies over leven en werk van Philips van Marnix van Sint Aldegonde (Hilversum 2001), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 4 (2001) 119-120.

2000

P.H.A.M. Abels, (G)oud(s)e bekenden in verre oorden, in: Tidinge van Die Goude 18 (2000) 107-108. Klik hier

Recensie H. van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand (Amsterdam 1999), in: Historisch Tijdschrift Holland 32 (2000), p. 270-271.

J.D. Snel, P.H.A.M. Abels, G.N.M. Vis, H. Bakker (red.), En God bleef toch in Mokum. Amsterdamse kerkgeschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw, [Twaalfde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis], Delft 2000, 559pp.

Samuel Doreslaer, Predikatie over de woorden II Regum IV.I, ingeleid door P.H.A.M. Abels, Dionysius Spranckhuysen, Samuel van Doreslaer en de reformatie te Delft: een poging tot positiebepaling [Stichting Studie der Nadere Reformatie, reprints uit het gereformeerd piëtisme nr. 12] Rumpt 2000 [verschenen in 2001]

1999

Paul H.A.M. Abels, Van Fries Reveil naar Vrije Gemeente. De ‘Bevrijding’ van aannemer Fokke Klaas Ozinga (1838-1927), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 2 (1999), afl. 1, p. 13-21.

Recensie P.J. Magry, Ch. Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 2: Noord-Brabant Hilversum 1998), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 1 (1999), afl. 1, p. 23-24.

Recensie M. Spiertz, Van Aartsbischop tot Zonnelied (Nijmegen 1998), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 1 (1999), afl. 1, p. 28.

Paul Abels, Frijhoff zet VU in geur van heiligheid, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 1 (1999), afl. 1, p. 31-32.

P.H.A.M. Abels (ed.), Ignatius Walvis’ Goudsche onkatolijke kerkzaken [Oudheidkundige kring “Die Goude”. Zes-en-twintigste verzameling bijdragen], Delft 1999, 156pp.

Recensie Johan Koppenol, Leids heelal. Het Loterijspel (1596) van Jan van Hout (Hilversum 1998), in: Historisch Tijdschrift Holland 31 (1999), p. 104-106.

Recensie F. van Lieburg, Kerkgeschiedenis, in: Willem Frijhoff e.a., Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 (Hilversum 1998), in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 8 (1999), p. 83-84.

P.H.A.M. Abels, Vensters des hemels en vensters op de wereld. De ‘protestantse glazen’ als politiek manifest [Goudse Glazenlezing 2 oktober 1999] Gouda 1999, 21pp.

P.H.A.M. Abels, Ignatius Walvis (1653-1714), in: J.W.E. Klein, N.D.B. Habermehl, Gouda in druk. Bibliografie van Gouda tot 1995, voorafgegaan door portretten van Goudse historici, samengesteld door P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan en N.D.B. Habermehl [Oudheidkundige kring “Die Goude”. 27e verzameling bijdragen], Delft 1999, p. 12-19.

Combi-recensie M. Van der Heijden, Huwelijk in Holland. Stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht, 1550-1700 (Amsterdam 1998); B. Roberts, Through the keyhole. Dutch childrearing practices in the 17th and 18th century (Hilversum 1998), in: Historisch Tijdschrift Holland 31 (1999), p. 400-402.

1998

P.H.A.M. Abels, Onderzoeksbank: Het gereformeerd Piëtisme in Delft, in: Nieuwsbrief Stichting Studie der Nadere Reformatie 9 (voorjaar) 1998, p. 5-9.

Recensie E.J. Demoed, Kerkgeschiedenis van de Graafschap (Kampen 1996), in: Bijdragen en Mededelingen Gelre 88 (1998), p. 203-204.

P.A., Een hagepreek voor de kerkenraad, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 1 (1998), afl. 1, 19.

Recensie C. Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572) (Goes 1996), in: Historisch Tijdschrift Holland 30 (1998), p. 114-115.

J. van den Berg, A. de Groot, e.a. (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, deel 4, Kampen 1998:
p. 12-13 : Johannes van (ab) Alckemade.
p. 192-194 : Theodorus (Dirk) Hermansz. Herberts.
p. 301 : Christophorus Ledebur.
p. 406 : Regnerus Stangerus

P.H.A.M. Abels, Jeruzalemkapel hervindt glans in fraai boekwerk, in: Tidinge van Die Goude 16 (1998), p. 110-111.

P.A., Handel in kostbaar oud papier, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 1 (1998), afl. 2, p. 27.

P.H.A.M. Abels, De protestantse Walvis. Een onbekend manuscript over ‘Goudsche onkatolijke kerkzaken”, in: Schatkamer. Regionaal Historisch Tijdschrift 12 (1998), p. 29-52.

M.A.W. Gerding, J.G.J. van Booma, G. van Halsema Thzn., P.H.A.M. Abels, ‘In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt’. De Reformatie in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw [Tiende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis], Delft 1998, 254pp.
Recensie:
– E.H. Bary, in: Trajecta 8 (1999) 81-82.

Recensie T.M. Hofman, Eenich achterdenken. Spanning tussen kerk en staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620 (Heerenveen 1997), in: BMGN 113 (1998), p. 531-533.

P.H.A.M. Abels, Aartspriester Lambertus Engbers (1772-1855) en het einde van het Twentse schuilkerk-katholicisme, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 1 (1998), afl. 4, p. 3-12.

Recensie H.J. Lenferink, De St. Plechelmus te Oldenzaal (Utrecht 1998), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 1 (1998), afl. 4, p. 13.

Combi-recensie J. Spaans, Armenzorg in Friesland (Hilversum 1997); S. Groenveld e.a., Wezen en boefjes. Zes eeuwen zorg in wees- en kinderhuizen (Hilversum 1997); G.N.M. Vis, Het weeshuis van Woerden (Hilversum 1996), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 1 (1998), afl. 4, p. 13-14.

Recensie A.B. Vaandrager, Flitsen uit zes eeuwen Kloosterkerk (Den Haag z.j.), in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 1 (1998), afl. 4, p. 18.

1997

Recensie G. Marnef, Antwerp in the age of reformation. Underground protestantism in a commercial metropolis, 1550-1577 (Baltimore, London 1996); Antwerpen in de tijd van de Reformatie. Ondergronds protestantisme in een handelsmetropool (Antwerpen Amsterdam 1996), in: BMGN 112 (1997), p. 263-265.

P.H.A.M. Abels, A.P.F. Wouters, Pieter vander Slaart, boekdrukker en boekverkoper in Cicero, 1691-1702, in: H. Bots, O.S. Lankhorst, C. Zevenbergen (red.), Rotterdambibliopolis. Een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw, Rotterdam 1997, p. 327-363.
Recensie:
– E.O.G. Haitsma Mulier, in: BMGN 114 (1999), p. 415-416.

P.H.A.M. Abels, Gelovigen in beweging. Kerk en kerkvolk te Rijswijk door de eeuwen heen, in: M.J. van den Berge e.a. (red.), Geschiedenis van Rijswijk, Rijswijk 1997, p. 147-169.
Recensie:
– A.Ph.F. Wouters, in: Historisch Tijdschrift Holland 32 (2000), p. 93-95.

Recensie Antoinette van Houten, Kerk aan de Laan. Geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap te ‘s-Gravenhage en omstreken (Hilversum 1996), in: Historisch Tijdschrift Holland 29 (1997), p. 322-323

R.M. de La Haye, P.H.A.M. Abels, P.J. Nissen, J.D. Snel (red.), Religie aan de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis [Negende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis], Delft 1997, 164pp.
Recensie:
– E.H. Bary in Trajecta 6 (1997), p. 382-383

P.H.A.M. Abels, De Paus van Delft of de predikant als briefschrijver, in Kerktijd. Contactblad van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 9 (1997), p. 12-23.

Recensie Piet Visser, Sporen van Menno. Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten (Krommenie 1996), in: Historisch Tijdschrift Holland 29 (1997), p. 444.

Recensie Renée Kistemaker e.a., Peter de Grote en Holland. Culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Nederland ten tijde van tsaar Peter de Grote (Bussum 1996), in: Historisch Tijdschrift Holland 29 (1997), p. 446-447.

Recensie Raymonde Padmos, Willem van den Hull. Autobiografie (Hilversum 1996), in: Historisch Tijdschrift Holland 29 (1997), p. 447-449.

1996

Paul H.A.M. Abels, Kerk en religie in het leven van Johannes Vermeer, in: D. Haks, M.-C. van der Sman (red.), De Hollandse samenleving in de tijd van Vermeer, Zwolle 1996, p. 68-77.
Recensies:
– Paul Knevel, in: Historisch Tijdschrift Holland 29 (1997), p. 107-109.
– E.M. Kloek, in: De Zeventiende Eeuw 13 (1997), p. 487.
– John Michael Montias, in: Oud-Holland 111 (1997) 196-200.
– Paul Knevel, in: BMGN 113 (1998), p. 235-239.

Reactie: A. Aarsbergen, Het raadsel Vermeer. Kroniek van een schildersleven (Gorrredijk 2023), p. 56.

Paul Abels, Church and religion in the life of Vermeer, in: D. Haks, M.-C. van der Sman, Dutch society in the age of Vermeer, Zwolle 1996, p. 68-77.
Reactie:
– Daniela Hammer-Tugendhat, Das Sichtbare und das Unsichtbare. Zur hollandische Malerei des 17. Jahrhunderts (Koln, Weimar, Wien 2009) 199.

Recensie S. Groenveld, M. Wintle (eds.), The exchange of ideas (Britain and the Netherlands) (Zutphen 1994), in BMGN 111 (1996), p. 96-97.

Recensie Jonathan I. Israel, The Dutch Republic. Its rise, greatness, and fall 1477-1806 (Oxford 1995), in: Historisch Tijdschrift Holland 28 (1996), p. 52-53.

Recensie B. Lenferink e.a. (red.), 1520-1525. De kroniek van Johannes van Lochum, prior te Albergen (Enschede 1995), in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 5 (1996), p. 88-89.

1995

P.H.A.M. Abels, Verborgen schatten uit Goudse schuilkerken. Bespreking Xander van Eck, Kunst, twist en devotie, Goudse katholieke schuilkerken 1572-1795 (Gouda 1994), in Tidinge van Die Goude 13 (1995), p. 23-25.

P.H.A.M. Abels, Eerherstel voor Goudse Librije, in: Tidinge van Die Goude 13 (1995) 48-50
Reactie: – J.W.E. Klein in Tidinge van Die Goude 13 (1995), p. 86-87

(Redactie) M.J. van Dam, H.C. van Itterzon, H.J. Maarsingh, Gouda in de Tweede Wereldoorlog. [Vijf-en-twintigste verzameling bijdragen van de Oudheidkundige Kring Die Goude], Delft 1995, 300pp.
Recensie
– B. Dorsman in Tidinge van Die Goude 13 (1995), p. 87-88

Recensie Jan Roegiers, Bart van der Herten, Eenheid op papier. De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I (Leuven 1994), in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven in de Nederlanden 4 (1995), p. 83

Recensie A. Jelsma, O. Boersma, Acta Nederlandse Gemeente Londen 1569-1585 (Den Haag 1993), in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven in de Nederlanden 4 (1995), p. 84-85.

P.H.A.M. Abels, Dageraad van de katholieke emancipatie in Twente. Katholieken en onkatholieken in het midden van de negentiende eeuw, in: De Karmel in Twente 1855-1995, Enschede 1995, p. 7-22

P.H.A.M. Abels, J.L. Admiraal, G.N.M. Vis, I. Wormgoor, De kerk in de Kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel [Zevende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis], Delft 1995, 261pp.
Recensies:
– Nico Lettinck in Zwols Historisch Tijdschrift 13 (1996), p. 31-33
– E.H. Bary in Trajecta 5 (1996), p. 297-298
– H. V[an] H[einingen] in Katholiek Nieuwsblad, 16-2-1996

Recensie D.J. Noordam, Geringde buffels en heren van stand. Het patriciaat van Leiden 1574-1700 (Hilversum 1994), in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven in de Nederlanden 4 (1995), p. 261-262.

Recensie Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995 (Hilversum 1995), in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven in de Nederlanden 4 (1995), p. 357-358.

Recensie G.N.M. Vis, Cornelis Cooltuyn (1526-1567). De vader van de Hollandse Reformatie (Hilversum 1995), in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven in de Nederlanden 4 (1995), p. 358-359.

1994

Paul H.A.M. Abels, Boek over St-Janskerk uit liefde geboren (bespreking Henny van Dolders ‘De Sint Janskerk te Gouda’), in: Tidinge van Die Goude 12 (1994), p. 26-27

(Redactie) Geschiedenis van Kerk en Parochie Ootmarsum (uitgave van de Stichting Heemkunde Ootmarsum), Ootmarsum 1994, 205pp.

P.H.A.M. Abels, A.Ph.F. Wouters, Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland (1572-1621), dissertatie, Delft 1994 [Werken van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 1 en 2], 1205pp.

Besprekingen en recensies:
– Klaas van der Zwaag in Reformatorisch Dagblad, 29-10-1994
– Samuel de Lange in Trouw, 31-10-1994
– Jan Dirk Snel in Hervormd Nederland, 12-11-1994
– Joke Spaans in NRC, 14-1-1995
– Gerard Borst in Historisch Nieuwsblad 4 (1995-1), p. 44
– Mark Traa in Wetenschap, Cultuur en Samenleving 24 (1995) 6/20
– Guido de Bruin in Spiegel Historiael 30 (1995), p. 240.
– H.J. Selderhuis in Nederlands Dagblad, 5-7-1995.
– Joke Spaans in Trajecta 4 (1995), p. 260-261.
– Liesbeth Geudeke in Holland 27 (1995), p. 423-426
– Hendrik van Steenbeek in De Hoeksteen 25 (1996), p. 43-51.
– A.Th. van Deursen in BMGN 111 (1996), p. 235-237.
– Christine Kooi in Sixteenth Century Journal 27 (1996) 532-533.
– J. van der Graaf in De Waarheidsvriend, 24-4-1997.
– Judith Pollmann in De Zeventiende Eeuw 14 (1998), p. 168-169.
– F.R.J. Knetsch, The first decades of the regional church organization of the reformed church in Holland (Classis in wording, II), in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History 82 (2002) 324-341.
– Benjamin Kaplan, in: The Journals of Modern History 75 (2003) 185.

1993

Koen Goudriaan, Paul Abels, Nico Habermehl, Bart Rosier (eds.), Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484 [23ste verzameling bijdragen van de Oudheidkundige Kring Die Goude, uitgegeven in samenwerking met de mediëvistenkring van de Vrije Universiteit te Amsterdam ter gelegenheid van de vijfhonderdste verjaring van de sterfdag van Gheraert Leeu in 1492], Delft 1993, 269pp.
Bespreking:
– Marika Keblusek in Holland 26 (1994), p. 371-372
– C.P.H.M. T[ilmans] in BMGN 109 (1994), p. 551-552
– Koert van der Horst in De Tidinge 12 (1994), p. 24-26

Recensie Alistair C. Duke, Reformation and Revolt in the Low Countries (London 1990), in: De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 9 (1993), p. 93-94.

Compte rendus de Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven (Den Haag 1989), in: Revue d’Histoire Ecclésiastique vol. LXXXVIII, nr. 2 (Avril-Juin 1993), p. 565-568.

J.A.F.M. van Oudheusden, P.H.A.M. Abels, J.G.M. Biemans, A.P.F. Wouters (eds.), Ziel en zaligheid in Noord-Brabant [Vijfde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis] (gerealiseerd in samenwerking met de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening en de Historische Vereniging Brabant), Delft 1993, 344pp.
Bespreking:
– Joep Eijkens in Het Nieuwsblad, 25-9-1993.
– Max Paumen in de NRC, 9-10-1993.
– H(ans) v(an) H(eijningen), Katholiek Nieuwsblad 10-12-1993
– Hans Verhage in Historisch Nieuwsblad 2 (1993), p. 46
– [Hillen], De Hoeksteen 23 (1994)
– Marc Therry in Trajecta 3 (1994), p. 275-277

1992

P.H.A.M. Abels, Vier eeuwen Reformatie op de grens, in: J.B. Schildkamp e.a. (red.), Bekijk het van beide kanten / Von beiden Seiten betrachten, Hardenberg 1992, p. 41-45.
Bespreking:
– G. Vaanholt in Twentsche Courant, 10-4-1992

H. ten Boom, E. Geudeke, H.L.Ph. Leeuwenberg, P.H.A.M. Abels (red.), Utrechters entre-deux. Stad en Sticht in de eeuw der Reformatie, 1520-1620 [Vierde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis], Delft 1992, 294pp.
Bespreking:
– J. Maasland in De Waarheidsvriend, 15-10-1992
– A. Th. van Deursen in BMGN 109 (1994), p. 666-667

P.H.A.M. Abels, J.G.J. van Booma, Tussen Rooms-katholiek en Utrechts-gereformeerd. Het unieke karakter van het Utrechtse Reformatieproces, in: H. ten Boom e.a. (red.), Utrechters entre-deux. Stad en Sticht in de eeuw der Reformatie, 1520-1620, Delft 1992, p.193-230.

N.D.B. Habermehl, P.H.A.M. Abels, H. van Dolder (red.), In de stad van die Goude [22ste verzameling bijdragen van de Oudheidkundige Kring Die Goude], Delft 1992, 366pp.
Bespreking:
– Th. de Jong in Goudsche Courant 24-12-1992
– H.B[rand] in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 19 (1993) 257.
– A.G. van der Steur in Spiegel Historiael 28 (1993), p. 359
– M.P. B[eukers] in BMGN 109 (1994), p. 743-744

P.H.A.M. Abels, Spreekbuis voor dissenters. De drukkerij van Jasper Tournay, in: N.D.B. Habermehl e.a. (red.), In de stad van die Goude, Delft 1992, p.221-262.

1991

Recensie N.D.B. Habermehl, Gouda, het Tolhuis en zijn omgeving (Gouda 1991), in: Tidinge van Die Goude 9 (1991), p. 36-37.

A. Wiggers, P.H.A.M. Abels, H. ten Boom, P.J. Bos, H. Uil (red.), Rond de kerk in Zeeland [Derde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis], Delft 1991, 292pp.
Bespreking:
– Bart Makken in NRC 2-5-1992
– H. Hille in De Hoeksteen 21 (1992), p. 76-77
– G.J. Schutte in BMGN 112 (1997), p. 533-534

Recensie F. van der Pol, De Reformatie te Kampen in de zestiende eeuw (Kampen 1990), in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 45 (1991), p. 342-343.

1990

P.H.A.M. Abels, Nijmegen zwaartepunt voor onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlands Katholicisme II., in: Kerktijd. Contactblad van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 2 (1990), p. 11-13.

1989

P.H.A.M. Abels, Du Meine Güte. Hemeltjelief of MEINE wat maak je me nou? (boekbespreking “Van Torentje tot Toren. 175 jaar ministerie van Binnenlandse Zaken), in: Het Torentje. Personeelsblad van het ministerie van Binnenlandse Zaken 43(1989) afl. 1, p.12.
Reacties: Een overdenking bij een schotschrift, ofwel
het zieleleven van de rijksambtenaar P.H.A.M. Abels en twee andere reacties: Torentje 43 (1989) afl. 3, p.10.

P.H.A.M. Abels, N.D.B. Habermehl, A.P.F. Wouters (red.), In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis [Oudheidkundige kring “Die Goude”. Een-en-twintigste verzameling bijdragen, uitgegeven in samenwerking met de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis i.o., ter gelegenheid van de Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis, gehouden te Gouda op 22 april 1989), Delft 1989, 176 pp.
Bespreking:
– H. Oldenhof in AGKKN 32 (1990), p.219
– J(oke) S(paans) in BMGN 106 (1991), p.327

P.H.A.M. Abels, Van Vlaamse broeders, Slijkgeuzen en Predestinateurs, 1615-1619, in: P.H.A.M. Abels e.a. (red.), In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis, Delft 1989, p. 75-90.

P.H.A.M. Abels, Nijmegen zwaartepunt voor onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlands Katholicisme I., in: Kerktijd. Contactblad van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 1 (1989), p. 18-20.

1988

P.H.A.M. Abels, Oorsprong van het Vlöggeln te ver gezocht?, in: Jaarboek Twente 1988, p.73-78.
Besprekingen en reacties:
– K. Goïnga in Twentsche Courant 6-11-1987
– H. Wonink in Tubantia 21-11-1987.
– A. Buter in Over-IJsselse volksgebruiken. Een feestelijke ommegang door het jaar, Zwolle 1988, p.77-79. (met reactie van Abels in Twentsche Courant 6-7-1988).
Tubantia, 23-3-1989 (Buter-Abels).
– Everhard Jans in Volkskultuur 3 (1989).
– Everhard Jans in Stad en Land. Mededelingenblad Twente Akademie 6 (1990), 18-21. (met reactie van Abels in hetzelfde blad 7 (1991), p.35-36 en naschrift van redactie, p.36.
– Reactie A. Buter: Het Paasgebruik en de heidenen, in: Twentsche Courant 29-3-1991.
– B. Morshuis, H. Oude Elberink, Paasgebruiken in Ootmarsum, Oldenzaal 1994, p. 5-6.
– Everhard Jans in Stad en Land. Mededelingenblad Twente Akademie 10 (1994), p. 62-63.
– Robert Stiphout, Niet zo oude regenjassen, in: Elsevier 31-3-2007, p.24-26.

P.H.A.M. Abels, Vorstius in Gouda, ‘het nest der ketters’, in: Tidinge van Die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring “Die Goude” 6 (1988), p. 7-9. Klik hier

Paul Abels, Das Arnoldinum und die Niederlande während seiner ersten Blütezeit: Das verhältnis einer Hassliebe, in: 400 Jahre Arnoldinum 1588-1988. Festschrift, Greven 1988, p.78-97.
Bespreking:
– W. Frijhoff in BMGN 105(1990)518

D. Nauta, A. de Groot, e.a. (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, deel 3, Kampen 1988:
p. 13-15 : Pibo Ovitius (Witzes) van Abbema.
p. 20-21 : Godschalcus Altius (Aeltius).
p. 90 : Jacobus Cuchlinus.
p. 264-265 : Henricus Meiling (Meilingius, Meilinck).
p. 297 : Henricus Pontanus.
p. 341-342 : Georgius Sollingius.
p. 343-344 : Johannes Speenhoven (Speenhovius).
p. 383-384 : Luderus Vogelsanck (Vogelsangh

1987

Paul Abels, Rosemarie Bisseling, Ton Wouters, Professor M.G. Spiertz 25 jaar verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Een indruk van enkele oud-studenten, in: Vlugschrift 5 (1986/87), p.3-4.

1986

P.H.A.M. Abels, A.P.F. Wouters (eds.), Acta Conventus Sylvae-Ducensis Extraordinarii 1648. uijt alle provintien der Verenigde Nederlanden tesamen geroepen ende geauthoriseert door de Hoogmogende heeren Staten Generael, tot het werck van de Reformatie van de gehele Meijerije. ofwel Notulen van de Grote Kerkelijke Vergadering van ’s-Hertogenbosch in 1648 (bronnenpublicatie van het Rijksarchief in Noord-Brabant),2 delen, `s-Hertogenbosch 1986, 312pp.
Recensies:
– W. Frijhoff in BMGN 102 (1987), p.701-702.
– R.E.C. van der Pluym in AGKKN 29 (1987), p.299-301.

1985

Katholieke zuil stond succes NSB in de weg, in Twentsche Courant 18-4-1985.

1984

– Ontdekkingen of; als kalklagen worden afgekrabd, 3-1-1984
– En de koster hield duiven in de kerk…, 12-1-1984
– Huwelijk en seksualiteit: een Diepenheims voorbeeld, 19-1-1984
– Een bord, een kansel en de Reformatie in Ootmarsum, 26-1-1984
– “Overloper” als held ontvangen, 2-2-1984
– Windesheim kijkt vooruit naar 1987, 14-2-1984
– Almelose vermaning al drie eeuwen oud, 16-2-1984
– Reformatie ook breuk in begrafenisritueel,22-2-1984
Reactie: H.L. Kok, 7-3-1984.
– “Mevrouw pastoor” niet veracht, 3-3-1984
– Kerk en kroeg tegenpolen, 8-3-1984
– Ganstrekken was bij dominees niet in trek, 15-3-1984
– Enschedese bekers herinneren aan Reformatie, 22-3-1984
– Eerste dominee van Enschede een legende, 29-3-1984
– Pibo Ovitius en de rol van de “idioten”, 5-4-1984
– Huwelijksgelofte als middel om aan de slag te komen, 12-4-1984
– Via vat bier op de kansel, 19-4-1984

Paul Abels, Das Stammbuch des Fredericus Kemener, Steinfurtensis, in: Bentheimer Jahrbuch 1984 (Das Bentheimer Land. Band 105), p.203-210.

P.H.A.M. Abels, De Broederen van Twenthe. Een studie van de eerste Twentse dominees (1597-1678), Uitgeverij Broekhuis – Twents-Gelderse Uitgeverij Witkam, Hengelo 1984, 222 pp.
Recensies en besprekingen:
– Theo Leoné in de Twentsche Courant, 3-11-1984
– Ds. W.K. van Deursen in Kerk en Wereld 14-12-1984
– Harry Wonink in Tubantia, 29-12-1984
– Jac. B. Looijen in Trouw, 4-3-1985
– W.G. de Vries in Nederlands Dagblad 10-4-1985
– G.T. Hartong in Nadere Reformatie 9 (1985), p.71-72.
– Hendrik van Steenbeek in De Hoeksteen 18 (1989), p.104-108.
– Harry Wonink in Op en rond de Essen 16 (2003) nr. 1.

“Menno’s volk sterft niet”. Dalend ledental doet doopsgezinden niet wanhopen, in: Twentsche Courant 16-2-1984.

Kerkenruil in Twente: met dank aan koning Lodewijk Napoleon, in: Twentsche Courant 10-3-1984.

“De Hof te Ootmarsum”: een schat aan gegevens, in: Twentsche Courant 27-3-1984.

Oorsprong van het Vlöggeln te ver gezocht?, in: Twentsche Courant 21-4-1984.

De lijdende Christus als inspirerend voorbeeld. Expositie Geert Grote en de Moderne Devotie, in: Twentsche Courant 21-4-1984 (en alle andere Pers-Unie bladen).

Verdwenen historie van Oranje-Nassau. De Zwijger zwijgt in Dillenburg, in: Twentsche Courant 31-7-1984.

1983

Gids voor de studie van het godsdienstig leven in Overijssel in de tijd van de Reformatie en de Katholieke Herleving 1520-1650, door M.G. Spiertz en J.A.M.M. Janssen, m.m.v. M.A. Kok, P.H.A.M. Abels, R.W.A. Megens en A.J.M. Poulisse (uitgave Archiefdienst Nederlandse Hervormde Kerk), Den Haag 1983, 272pp.
Recensie: – Willem Frijhoff in: AGKKN 25 (1983), p.268-269.

Recensie Hans Taubken, Niederdeutsch, Niederländisch, Hochdeutsch. Die Geschichte der Schriftsprache in der Stadt und in der ehemaligen Grafschaft Lingen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert (Köln-Wien 1981), in: AGKKN 25 (1983), p.272-273.

De geschiedenis van Twente (recensie van G.J.I. Kokhuis, De geschiedenis van Twente, van prehistorie tot heden), in: Het Twentse Leven. Tijdschrift met opinie en informatie voor en over Twente 1983, nr. 1, p.16-18.

Hengelo zoekt verleden onder de grond, in: Het Twentse Leven 1983, nr.14, p.29-30.

De Remonstrantse Broederschap: een eeuwenlange traditie van vrijheid en tolerantie, in: Twentsche Courant 12-3-1983.

Eigentijdse vroomheid met als ideaal de navolging van Christus. Geert Groote van Deventer 600 jaar geleden overleden, in: Twentsche Courant 24-12-1983 (en alle andere Pers-Unie bladen).

Rubriek KERKESPRAKEN in de Twentsche Courant:
– Twente en Salland ter (kerke)sprake, 10-11-1983
– Bedevaart naar het H. Bloed te Markelo, 17-11-1983
– Heilige huisjes onder slopershamer, 24-11-1983
– Moord en doodslag in en om de kerken, 1-12-1983
– Verdwenen kloosters zichtbaar gemaakt, 8-12-1983
– Bonaventura, apostel van Twente, 15-12-1983
– Oproer rondom het Almelose klooster, 22-12-1983
– Geen Beeldenstorm, wel een beeldenstorm, 29-12-1983

1982

P.H.A.M. Abels, Christianus ten Ham en een onbekend boekje uit Almelo, in: ‘t Inschrien 14(1982), p.66-67.
Reactie: G.T. Hartong, Geschriften van Twentse predikanten, in: ‘t Inschrien 15 (1983), p.42-44.

Het Interim van Roosendaal, of: hoe de Plechelmus bijna in tweeën gedeeld werd, in: Twentsche Courant 10-4-1982.

Eigenbelang twee eeuwen voorop. Diplomatieke betrekkingen Nederland-VS, in: Twentsche Courant 3-4-1982 (en alle andere Pers-Unie bladen).

Begijnhoven: eeuwenoude centra van religieuze vrouwen, in: Twentsche Courant 8-5-1982 (en enkele andere Pers-Unie bladen).

Reformatie in Bentheim en de historische band met Nederland, in: Twentsche Courant 5-6-1982.

Stamboomonderzoek: wroeten in ons familieverleden, in: Twentsche Courant 19-6-1982 (en enkele andere Pers-Unie bladen).

Christelijke symbooltaal nauwelijks nog verstaan, in: Twentsche Courant 23-9-1982.

Het trieste lot van de joden in het graafschap Bentheim, in: Twentsche Courant 9-10-1982 (en enkele andere Pers-Unie bladen).

Alva’s Tiende Penning: blaasbalg die het vuurtje van onvrede flink opjoeg, in: Twentsche Courant 13-11-1982 (en enkele andere Pers-Unie bladen).

Liudger: de apostel van het Munsterland, in: Twentsche Courant 30-10-1982 (en enkele andere Pers-Unie bladen).

1981

P.H.A.M. Abels, A.P.F. Wouters, Willem Ripperda, Jacobus Cuchlinus en de reformatie te Hengelo, in: ‘t Inschrien 13 (1981), p.23-26.

P.H.A.M. Abels, “De Broederen van Twenthe”. Een prosopografische studie van de gereformeerde predikanten in Twente 1597-1678. Doctoraalscriptie Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme o.l.v. prof.dr. M.G. Spiertz, Almelo 1981, 204pp. (manuscript).

1980

P.H.A.M. Abels, A.P.F. Wouters, De omzwervingen van Pibo Ovitius van Abbema, in: De hoeksteen 9 (1980), p.131-138.

1979

Paul Abels, Het beleg van dag tot dag, in: Het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. Tentoonstelling ter gelegenheid van de 350-jarige herdenking van de belegering en inname van `s-Hertogenbosch (uitg. Noordbrabants Museum),`s-Hertogenbosch 1979, p.30-35.

P.H.A.M. Abels, De eerste gereformeerde predikanten in de classis Oldenzaal (1597-1626). Kandidaatsscriptie geschiedenis van het Nederlands Katholicisme o.l.v. prof. dr. M.G. Spiertz, Nijmegen, Almelo, Enschede, 1979, 82pp. (manuscript).

Reacties zijn gesloten.