Oude drukken

vrijheid-van-conscientie

Bestand van alle oude drukken in mijn bezit (rond de 1425 titels) De lijst is onderverdeeld per eeuw. Klik op een eeuw. Klik op oude drukken, bovenaan de pagina, om terug te keren.

Vijftiende Eeuw

Zestiende Eeuw

Zeventiende Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Bovenstaande lijsten met oude drukken vormt een werkbestand ten behoeve van de bestudering van uiteenlopende onderwerpen door de auteur. Het is een dynamisch bestand, dat uitgebreid of aangepast wordt naar gelang onderwerpen worden uitgediept of afgesloten. Accenten liggen bij  ‘Goudana’ (dat wil zeggen in Gouda gedrukte boeken of boeken die met Gouda te maken hebben), bijbels, (post-) incunabelen, pamfletten en andere drukken die betrekking hebben op de Bestandstwisten, Erasmus en Coornhert, de katholieke polemist Arnout van Geluwe, de Oud-Katholieke Kerk en kerkhistorische werken in het algemeen. Daarnaast stadsgeschiedenissen en algemene werken over de geschiedenis van de Nederlanden. Voorstellen om exemplaren te ruilen of over te nemen zullen serieus in overweging worden genomen.

Enkele van mijn favoriete boeken zijn vastgelegd door Herman Tulp, schilder uit de school van het Noordelijk Realisme. Zijn schilderij uit 2002 draagt de titel “Vrijheid van Consciëntie”, het grondbeginsel van Coornhert.

Reacties zijn gesloten.