Oude drukken

vrijheid-van-conscientie

Bestand van alle oude drukken in mijn bezit (rond de 2200 titels). De lijst is onderverdeeld per eeuw. Aan het eind van de negentiende eeuw zijn ook nog enkele bijzondere werken uit de 20ste eeuw opgenomen. Het bestand van 17de-eeuwse boeken is vanwege de omvang gesplitst in twee delen, met 1647 als breuklijn. Klik op een eeuw. Klik op oude drukken, bovenaan de pagina, om terug te keren.

Vijftiende Eeuw

Zestiende Eeuw

Zeventiende Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Bovenstaande lijsten met oude drukken vormt een werkbestand ten behoeve van de bestudering van uiteenlopende onderwerpen door de auteur. Het is een dynamisch bestand, dat uitgebreid of aangepast wordt naar gelang onderwerpen worden uitgediept of afgesloten. Accenten liggen bij  ‘Goudana’ (dat wil zeggen in Gouda gedrukte boeken of boeken die met Gouda te maken hebben), bijbels, (post-) incunabelen, pamfletten en andere drukken die betrekking hebben op de Bestandstwisten, Erasmus en Coornhert, de katholieke polemist Arnout van Geluwe, de Oud-Katholieke Kerk en kerkhistorische werken in het algemeen. Daarnaast zijn er ook veel stadsgeschiedenissen en algemene werken over de geschiedenis van de Nederlanden in opgenomen. Tot slot bevat de collectie ook 363 oude drukken die afkomstig zijn uit het Passionistenklooster in Haastrecht, dat in december 2022 de deuren sloot.  Het grootste deel van deze werken maakte oorspronkelijk deel uit van de jezuïetenstatiebibliotheek (later parochiebibliotheek) van Haastrecht. Voorstellen om exemplaren te ruilen of over te nemen zullen serieus in overweging worden genomen.

Enkele van mijn favoriete boeken zijn vastgelegd door Herman Tulp, schilder uit de school van het Noordelijk Realisme. Zijn schilderij uit 2002 draagt de titel “Vrijheid van Consciëntie”, het grondbeginsel van van mijn zestiende-eeuwse ‘held’, de in Gouda overleden Dirck Volkertszoon Coornhert.

Reacties zijn gesloten.