Categorie archief: Bronnen

FONDSLIJST JASPAR TOURNAY (1584-1634)

1584 1. PROGNOSTICUM NOVUM. Een constighe nieuwe prognosticatie, eeuwelijck duerende. Met een tractaatken van de vier principale winden, allen cooplieden, zeevaerders, lantslieden ende den ghemeynen man nut ende profijtelick ghelesen [Orn. zonnewijzer] Ghedruckt tot Delft, by Jaspar Tournay. Anno 1584, … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor FONDSLIJST JASPAR TOURNAY (1584-1634)

Fondslijst Jacobus Willemsz. Migoen (1607-1609)

JAN VAN MUSSUM, Rhetorica. Die edele const van welsegghen, ghenomen uyt de oude vermartste rhetorisienen ende orateuren, als Cicero, Quintilianus ende meer andere. Niet alleene goet, eerlijk ende oorboorlijc: maer oock boven alle dingen nootsakelijc voor alle jonghe rhetorisienen, practisienen, … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Fondslijst Jacobus Willemsz. Migoen (1607-1609)

Fondslijst Jan Zas Hoenz (1586-1597)

1. IACOBUS BRASSICANUS COOL, Fabularum libellus. Ejusdem aliquot facetia [DM]   Goudae, typis Ioannis Sasseni Thoennii 1586, 8o, 126+[ii] p. STCN; SAMH 512 G 88; Google Books. Drukkersmerk met zon en als randtekst “synceritate et bonitate”; in bericht aan de lezers … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Fondslijst Jan Zas Hoenz (1586-1597)

Pibo Ovittius minor Abbema als eigenerfd politicus (maart 1579)

Onno Hellinga Ik sta hier op het graf van Feicke Tetmans. De Friese politicus Feicke Tetmans (ca. 1537-1601) was niet alleen de plaats- en tijdgenoot van Pibo Ovittius Abbema in Oldeboorn, maar hij moet hem ook zeer goed hebben gekend. … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Pibo Ovittius minor Abbema als eigenerfd politicus (maart 1579)

Fondslijst Lucas Kloppenburg, boekverkoper in Gouda (1694-1713)

Onderstaande fondslijst van Lucas Kloppenburg is gereconstrueerd ten behoeve van een artikel over hem in Tidinge van die Goude, dat als de 25ste aflevering van de reeks Goudana is opgenomen onder de titel “Lucas Kloppenburg. Goudse boekdrukkunst gesmoord in drank, … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Fondslijst Lucas Kloppenburg, boekverkoper in Gouda (1694-1713)

Publicaties Arnout van Geluwe, lekenpolemist aan het front van de Contrareformatie

Zie over hem het themanummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 14 (2011) nummer 2 [Waar mogelijk wordt achter de titel de bibliotheek vermeld waar een exemplaar bewaard wordt. PA is mijn  eigen bibliotheek; geheel in het cursief staan werken … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Publicaties Arnout van Geluwe, lekenpolemist aan het front van de Contrareformatie

Tyranningen pasquil Gemaeckt inden name aller bloedgieriger Papisten, ende gestelt binnen der Stad Goude

[Integrale tekst pamfletten en vonnissen, gebruikt voor artikel De Goudse Vrijheid bedreigd; zie daarvoor onder publicaties]   Linkerpagina [Afbeelding 1: twee ineengeslagen handen met een bos pijlen] [erboven:] Unio eenicheyt [eronder:] Hac nitimur Op dese rusten wy   [Afbeelding 2: … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Tyranningen pasquil Gemaeckt inden name aller bloedgieriger Papisten, ende gestelt binnen der Stad Goude

ACTA KERKELIJKE RECHTBANK ZUID-HOLLANDSE SYNODE 1618-1619

A.Ph.F. Wouters (ed.) Sommarisch verhael van ‘tgeene bij den gedeputeerden des Suijthollantschen sinodi verhandelt es in de visitatie der classen onder denselven sinodum resorterende ende dat ten overstaen van drie gecommitteerde der Edel Mogende Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslant, … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor ACTA KERKELIJKE RECHTBANK ZUID-HOLLANDSE SYNODE 1618-1619

Een unieke brief over rederijkers in Zoetermeer

Integrale tekst van een bijzondere brief uit 1614 over rederijkers in Zoetermeer. In deze brief worden drie preken van de Zoetermeerse dominee Petrus Paludanus (Peter van Brouck) weergegeven, zoals die zijn opgetekend door een tegenstander. De predikant lag overhoop met … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Een unieke brief over rederijkers in Zoetermeer

Predikantenlijst provincie Utrecht tot 1622

Lijst samengesteld op basis van F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, 2 delen, Dordrecht 1996 en aangevuld op basis van eigen onderzoek in het archief van de Staten van Utrecht.  

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Predikantenlijst provincie Utrecht tot 1622