Categorie archief: Bronnen

Fondslijst Lucas Kloppenburg, boekverkoper in Gouda (1694-1713)

Onderstaande fondslijst van Lucas Kloppenburg is gereconstrueerd ten behoeve van een artikel over hem in Tidinge van die Goude, dat als de 25ste aflevering van de reeks Goudana zal worden opgenomen. 1. CHR[ISTOPHER] PIERSON, Hollands rou-troost op de overkomst van … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Fondslijst Lucas Kloppenburg, boekverkoper in Gouda (1694-1713)

Publicaties Arnout van Geluwe, lekenpolemist aan het front van de Contrareformatie

Zie over hem het themanummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 14 (2011) nummer 2 [Waar mogelijk wordt achter de titel de bibliotheek vermeld waar een exemplaar bewaard wordt. PA is mijn  eigen bibliotheek; geheel in het cursief staan werken … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Publicaties Arnout van Geluwe, lekenpolemist aan het front van de Contrareformatie

Tyranningen pasquil Gemaeckt inden name aller bloedgieriger Papisten, ende gestelt binnen der Stad Goude

[Integrale tekst pamfletten en vonnissen, gebruikt voor artikel De Goudse Vrijheid bedreigd; zie daarvoor onder publicaties]   Linkerpagina [Afbeelding 1: twee ineengeslagen handen met een bos pijlen] [erboven:] Unio eenicheyt [eronder:] Hac nitimur Op dese rusten wy   [Afbeelding 2: … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Tyranningen pasquil Gemaeckt inden name aller bloedgieriger Papisten, ende gestelt binnen der Stad Goude

ACTA KERKELIJKE RECHTBANK ZUID-HOLLANDSE SYNODE 1618-1619

A.Ph.F. Wouters (ed.) Sommarisch verhael van ‘tgeene bij den gedeputeerden des Suijthollantschen sinodi verhandelt es in de visitatie der classen onder denselven sinodum resorterende ende dat ten overstaen van drie gecommitteerde der Edel Mogende Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslant, … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor ACTA KERKELIJKE RECHTBANK ZUID-HOLLANDSE SYNODE 1618-1619

Een unieke brief over rederijkers in Zoetermeer

Integrale tekst van een bijzondere brief uit 1614 over rederijkers in Zoetermeer. In deze brief worden drie preken van de Zoetermeerse dominee Petrus Paludanus (Peter van Brouck) weergegeven, zoals die zijn opgetekend door een tegenstander. De predikant lag overhoop met … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Een unieke brief over rederijkers in Zoetermeer

Predikantenlijst provincie Utrecht tot 1622

Lijst samengesteld op basis van F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, 2 delen, Dordrecht 1996 en aangevuld op basis van eigen onderzoek in het archief van de Staten van Utrecht.  

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Predikantenlijst provincie Utrecht tot 1622

Handelinge der Gedeputeerden des synodi in der saecken der kercken des Stichts van Utrecht, 1602

Verslag en bijlagen van het onderzoek dat twee gereformeerde predikanten uit Holland in 1602 instelden naar de kerkelijke misstanden op het platteland van Utrecht. Zie voor de achtergronden en context van dit onderzoek mijn artikel ‘Misbruycken ende papistischen superstitiën’. Hollandse … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Handelinge der Gedeputeerden des synodi in der saecken der kercken des Stichts van Utrecht, 1602

Acta Classis Gouda 1605-1606, 1617-1620

Bewerkt door P.H.A.M. Abels Vanaf 1980 is het Rijksbureau voor Vaderlandse Geschiedenis (daarna omgedoopt tot het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis) begonnen met het uitgeven van de classicale acta van de Nederlandse Hervormde Kerk over de periode 1572-1620. Inmiddels zijn acht … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Acta Classis Gouda 1605-1606, 1617-1620