Categorie archief: Bronnen

HANDSCHRIFTEN. Collectie P.H.A.M. Abels

[PREKEN TEGEN REDERIJKERIJ] Memorie van de predicatien die Pieter van Brouck tot Soetermeer opten xxvi-en januarij ende ii-en ende ix-en februarij 1614 gedaen heeft, 4 folio’s. (In het geheim gemaakte aantekeningen van een drietal preken tegen de rederijkers, gehouden door … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor HANDSCHRIFTEN. Collectie P.H.A.M. Abels

BURCH-VLIET (Gastenboek, 1716-1729)

Het Boek van zijnen Beschouwer Voor goe mensen, en Goe wensen             draag ik bladen zonder druk. Die mij opslaat moet verhenssen[1]             Met een Beker van geluk. Anders geve ik niets te lesen             hoe vergult en schoon van … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor BURCH-VLIET (Gastenboek, 1716-1729)

Het dagboek van prior Wouter Jacobsz. Alle passages over Gouda

Gebaseerd op afschrift I.H. van Eeghen, Dagboek van broeder Wouter Jacobsz (Gualtherus Jacobi Masius) prior van Stein. Amsterdam 1572-1578 en Montfoort 1578-1579, 2 dln., J.B. Wolters Groningen 1959-1960. Van Eeghen heeft niet altijd even zorgvuldig getranscribeerd. Evidente of aannemelijke transcriptiefouten … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Het dagboek van prior Wouter Jacobsz. Alle passages over Gouda

FONDSLIJST JASPAR TOURNAY (1584-1634)

1584 1. PROGNOSTICUM NOVUM. Een constighe nieuwe prognosticatie, eeuwelijck duerende. Met een tractaatken van de vier principale winden, allen cooplieden, zeevaerders, lantslieden ende den ghemeynen man nut ende profijtelick ghelesen [Orn. zonnewijzer] Ghedruckt tot Delft, by Jaspar Tournay. Anno 1584, … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor FONDSLIJST JASPAR TOURNAY (1584-1634)

Fondslijst Jacobus Willemsz. Migoen (1607-1609)

JAN VAN MUSSUM, Rhetorica. Die edele const van welsegghen, ghenomen uyt de oude vermartste rhetorisienen ende orateuren, als Cicero, Quintilianus ende meer andere. Niet alleene goet, eerlijk ende oorboorlijc: maer oock boven alle dingen nootsakelijc voor alle jonghe rhetorisienen, practisienen, … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Fondslijst Jacobus Willemsz. Migoen (1607-1609)

Fondslijst Jan Zas Hoenz (1586-1597)

1. IACOBUS BRASSICANUS COOL, Fabularum libellus. Ejusdem aliquot facetia [DM]   Goudae, typis Ioannis Sasseni Thoennii 1586, 8o, 126+[ii] p. STCN; SAMH 512 G 88; Google Books. Drukkersmerk met zon en als randtekst “synceritate et bonitate”; in bericht aan de lezers … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Fondslijst Jan Zas Hoenz (1586-1597)

Pibo Ovittius minor Abbema als eigenerfd politicus (maart 1579)

Onno Hellinga Ik sta hier op het graf van Feicke Tetmans. De Friese politicus Feicke Tetmans (ca. 1537-1601) was niet alleen de plaats- en tijdgenoot van Pibo Ovittius Abbema in Oldeboorn, maar hij moet hem ook zeer goed hebben gekend. … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Pibo Ovittius minor Abbema als eigenerfd politicus (maart 1579)

Fondslijst Lucas Kloppenburg, boekverkoper in Gouda (1694-1713)

Onderstaande fondslijst van Lucas Kloppenburg is gereconstrueerd ten behoeve van een artikel over hem in Tidinge van die Goude, dat als de 25ste aflevering van de reeks Goudana is opgenomen onder de titel “Lucas Kloppenburg. Goudse boekdrukkunst gesmoord in drank, … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Fondslijst Lucas Kloppenburg, boekverkoper in Gouda (1694-1713)

Publicaties Arnout van Geluwe, lekenpolemist aan het front van de Contrareformatie

Zie over hem het themanummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 14 (2011) nummer 2 [Waar mogelijk wordt achter de titel de bibliotheek vermeld waar een exemplaar bewaard wordt. PA is mijn  eigen bibliotheek; geheel in het cursief staan werken … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Publicaties Arnout van Geluwe, lekenpolemist aan het front van de Contrareformatie

Tyranningen pasquil Gemaeckt inden name aller bloedgieriger Papisten, ende gestelt binnen der Stad Goude

[Integrale tekst pamfletten en vonnissen, gebruikt voor artikel De Goudse Vrijheid bedreigd; zie daarvoor onder publicaties]   Linkerpagina [Afbeelding 1: twee ineengeslagen handen met een bos pijlen] [erboven:] Unio eenicheyt [eronder:] Hac nitimur Op dese rusten wy   [Afbeelding 2: … Lees verder

Geplaatst in Bronnen | Reacties uitgeschakeld voor Tyranningen pasquil Gemaeckt inden name aller bloedgieriger Papisten, ende gestelt binnen der Stad Goude