HANDSCHRIFTEN. Collectie P.H.A.M. Abels

[PREKEN TEGEN REDERIJKERIJ] Memorie van de predicatien die Pieter van Brouck tot Soetermeer opten xxvi-en januarij ende ii-en ende ix-en februarij 1614 gedaen heeft, 4 folio’s.

(In het geheim gemaakte aantekeningen van een drietal preken tegen de rederijkers, gehouden door de Zoetermeerse predikant Petrus Paludanus. In de jaren negentig door Ton Wouters gekocht op een veiling van Van Gendt Book Auctions aan de Overtoom in Amsterdam voor fl. 75,-. Uit zijn erfenis.. Zie: T. Wouters, ‘Soetermeer een Suijrmeer? De classis Delft en Delfland en de affaire rond de Zoetermeerse predikant Petrus Paludanus, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 5 (2002) 75-88).

(http://www.paulabels.nl/2009/07/een-unieke-brief-over-rederijkers-in-zoetermeer/)

PRIVILEGE- EN OORKONDENBOEK voor Noord- en Zuid-Holland etc. [17de eeuw], 27+8+191+[i]+80 fol. [=306p.]

(Dikke foliant met afschriften van diverse privileges, oorkonden en resoluties, betrekking hebben op de gewesten Utrecht, Zuid- en Noord-Holland. Diverse Goudse akten. Met ex-libris van mr. S.C. Baert de Waarde. In originele perkamenten band, met gaatjes voor sluitlinten)

DISPUTATIONES THEOLOGIAE de divino verbo incarnato, z.j. [17de eeuw] , 296p.

(Dichtbeschreven bundel met theologische disputaties verdeeld over verschillende hoofdstukken. In originele perkamenten band (17×12 cm), waarvan de rug aan de bovenkant is verdwenen. De schrijver is onbekend en er wordt ook geen jaartal genoemd. De taal is Latijn en het handschrift zeer regelmatig. Er zijn bladzijden uitgescheurd, maar de tekst lijkt compleet)

BURCH-VLIET. Gastenboek, 1716-1729, 90p.

(Gastenboek van de lusthof Burgvliet, eigendom van de Goudse burgemeester Arent van der Burgh. In totaal 84 bezoekers hebben hun naam en een wens of spreuk achtergelaten in dit boek. Sommigen deden dit vaker, zodat het aantal inschrijvingen uitkomt op 115. Bezoekers werden geacht bij die gelegenheid uit een speciaal glas te drinken (verhensen). Het gastenboek wordt voorafgegaan door een gedicht van de Goudse society-dichter Jan van Hoogstraten. De band is 24×19 cm en van bruin leer. Platten zijn versierd met gouden lijnen met bladfiguren op de hoeken. De rug is overvloedig versierd met gouden ornamenten. Op voor- en achterzijde staat in gouden letters ‘Burch-vliet’. De bladen zijn goud-op-snee en de zijkanten van de platten zijn met goud geciseleerd. Slechts een deel (twintig) van de bladzijden is beschreven)

(http://www.paulabels.nl/2023/05/burch-vliet-gastenboek-1716-1729/)

[ADRIAAN DE GRANDE?], Trouwen in de St. Jans kerk binnen Gouda [Gouda, 1724/1755], fol., 240p.

Foliant met genealogische aantekeningen over voorname Gouwenaars, met name regentenfamilies. In weerwil van de titel, die is geschreven op de papieren omslag, gaat het ook om aantekeningen uit een veelheid van andere Goudse bronnen, zoals doop- en begraafboeken en kerkrekeningen. Alles is geschreven door één persoon, mogelijk door Adriaan de Grande, onder meer president van de Hoge Raad van Holland (1754-1763). Zijn naam staat overdwars geschreven op een van de bladzijden. In met rode figuren bestempelde papieren omslag. Bladzijden van 34×21 cm; sommige bladen los.)

[AFLAAT] van Ioannes Iosephus Ignatius Freyschlag voor Christopher Hersel en Magdalena Ottim. Ondertekend in St-Pieter op 25 januari 1727, plano.

ELISABETH WILLINK, Looft God boven al. Anno Rotterdam den 25. October 1732. [Keerzijde met spreuken en gezegden] In Rotterdam den 18. Januaryus 1734, 4o, [ii] fol.

(Stichtelijk gedicht en teksten van een jongedame. Gebonden in zuurvrij kartonnen mapje. Op de voorzijde: “Voor Paul Abels t.g.v. zijn promotie, 31-10-1994 Harry W. van Leeuwen”, geschenk van archivaris te Delft).

LEENBRIEF van Adolph Philip Zeyger van Rechteren, ondertekend op 15 juli 1743, plano

Door graaf Adolph Philip Zeyger van Rechteren ondertekende leenbrief, waarin hij Berent Ennemans als voogd van Elsken Loeveling, dochter van de overleden Lambert Loeveling, beleent met een derde deel van erve Groot Luevink (Loeveling), gelegen in het gericht Kedinge in het kerspel Markelo. Het besluit tot belening wordt genomen in overleg met de zogeheten “mannen van leene”. Dat waren de jurist en richter van Almelo dr. Joan Frederik Nilant en rentmeester Gerard Boom. Ennemans legt tegenover de graaf en genoemde mannen de verplichte eed van trouw af, waarmee hij beloofde alles te zullen doen wat van een goed en getrouw vazal tegenover zijn leenheer verwacht mag worden)

LIBRO DE EL DEPOSITO del dinero, y haberes que tu neytendra Nostra Señora de la Angustias, locada enel Santa Senterio del Grande y Real Hospital de esta Cite de Santiago. Anno 1753

(Boek van deposito’s van geld en activa ten behoeve van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, gelegen in het Santa Senterio del Grande y Real-ziekenhuis van deze stad Santiago over het jaar 1753. Het El Grande y Real Hospital van Santiago de Compostela lag aan het grote plein voor de kathedraal en is thans een luxe hotel. Als munteenheid voor het noteren van de bedragen wordt de ‘(real) de Vellon’ aangehouden. Voor ‘real’ wordt een verkort symbool gebruikt, maar ‘Vellon’ wordt uitgeschreven. In 1642 werden twee aparte realen gecreëerd, de real de plata (gemaakt van zilver) en de real de vellón (gemaakt van Biljoengoud). Kasboek in perkamenten omslag (19x15cm,) in zogeheten envelopesluiting, waarbij aan de voorkant de touwtjes van de binding zichtbaar zijn en aan de binnenkant van de achterplatten een knoop. Op de voorzijde is in oud schrift de titel geschreven, die deels vervaagd is. Achterplat licht groen uitgeslagen. Gekocht op boekenmarktje in Santiago de Compostella op 22-8-2023)

DE MANIERE om de Misse te dienen, [18de eeuw], 4o, [iii] fol.

(Latijnse liturgische tekst voor de Heilige Mis, zoals door een priester te lezen. Gebonden in zuurvrij kartonnen mapje. Op de voorzijde: “Voor Ton Wouters t.g.v. zijn promotie, 31-10-1994 Harry W. van Leeuwen”, archivaris te Delft. Uit erfenis A.Ph.F. Wouters).

ALBUM AMICORUM FREDERIK DE MAN (1794-1831), oblong, 345p.

(Vriendenboek van een uit Nijmegen afkomstige student, die in Utrecht rechten studeerde. In totaal 50 inschrijvingen, met vijf met de hand aangebrachte tekeningen/illustraties. zie

RUURD FOKKE, SJOUKE VISSER, Beschrijving van een heen en terug reize naar Eijnthoven, gelegen in Staats-Braband door Ruurd Fokke & Sjouke Visser van Sneek in Vriesland; zijn den 31 mei 1809 van Sneek vertrokken.

+

BESTEK van een nieuw waterschip voor P.R. Visser te Sneek, ca. 1809.

(Reisverslag en een bestek voor een te bouwen schip, geschreven door een inwoner van Sneek. Het reisverslag van 41 bladzijden is van twee heren die vanuit Sneek naar Eindhoven trokken, en via Rotterdam en Den-Haag, etc,  weer terugkeerden naar hun woonplaats. Het geeft een beeld van Nederland rond 1809, gezien door de ogen van twee Friezen die drie weken door Nederland reizen te voet, per boot, postwagen. Deze bron geeft een mooie inkijk van de situatie in het laatste jaar van de Republiek. Soms is de beschrijving uitgebreid en gedetailleerd, maar vaak ook worden dorpen slechts ‘en passant’ vermeld. Zij voegen een register op alfabet toe van alle plekken die ze hebben bezocht of hebben gepasseerd. Het gaat hierbij om 21 steden, 83 dorpen, 1 vlek, 4 rivieren, 4 forten en 3 eilanden, tezamen 116 plaatsen. De route die zij volgden bracht hen van Sneek naar Urk (met de boot), Amsterdam (beschrijving) , Loenersloot, Zuilen, Breukelen, Utrecht ( beschrijving ), Houten, Buurmalen, Waardenburg, Bommel ( overstroming 1808) , Engelen, Orthen, ’s Hertogenbosch (beschrijving St Jans kerk) , Fort Isabella, Fort St. Antoni, Woensel, Best, Eindhoven (beschrijving) , Heusden, Aalburg, Gorkum, Sliedrecht, Giessendam, Dordrecht, Gallinschen Veer, IJsselmonde, Rotterdam ( beschrijving), Gouda (bezoek aan Goudse Glazen en pijpmakerij), Delft, ( beschrijving) , Den-Haag (zeer uitgebreide beschrijving) , Leidschendam, Voorburg, Zoeterwoude, Leiden, Warmond, Sassenheim, Haarlem (beschrijving) , Sloterdijk, Amsterdam, Sloter-beurtvaart (boot Durgerdam-Urk ), Tacozijl, Sloten, Joure en terug in Sneek op 21 juni.

Samen met een 27 bladzijden tellend ‘Bestek van een nieuw Water Schip”, met een zeer gedetailleerde beschrijving van de bouw van een houten schip te Sneek, begin 19e eeuw. Ook deze tekst, die omgekeerd in het bandje zit, is door één van de heren geschreven, dezelfde die ook het reisverslag schreef. Schrijfboekje (10x15cm), met originele omslag van met rode geometrische patronen versierd papier) 

Dit bericht is geplaatst in Bronnen. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.