Oude paden en een nieuwe baan

Wellicht voor vaste lezers van dit blog onverwacht, maar voor ‘binnenstaanders’ zeker niet, is schrijver dezes op 1 september 2017 begonnen aan een nieuwe baan. Daarmee komt zijn tot op heden anonieme ambtelijke bestaan als medewerker van achtereenvolgens de BVD, de AIVD, de NCTb en de NCTV plots in de schijnwerpers te staan. De decennialange ervaring als inlichtingenproducent en -consument vormde voor de Universiteit Leiden aanleiding hem te benoemen als bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence en Security Services, zeg maar geheime diensten. Zijn ‘comming out’ vond plaats via De Volkskrant op de dag van zijn aanstelling via een interview met Huib Modderkolk.

VK

Een tweede, wat langer en persoonlijker, artikel verscheen op 7 september in het weekblad Elsevier.

Abels2

Abels3

Abels1

De komende vijf jaar ga ik proberen het in Nederland nog onderontwikkelde vak van Inlichtingenstudies op de kaart te zetten en het debat over de aansturing en het functioneren van deze bijzondere dienst impulsen te geven. Dat zal niet alleen gebeuren via media-optredens, maar ook door middel van het geven van colleges, het begeleiden van studenten en promovendi, het doen van eigen onderzoek en het publiceren over de materie. Helemaal blanco ben ik niet wat betreft publicaties op dit vlak. In de publicatielijst op deze site trof u die niet aan, want die hebben louter betrekking op historisch onderzoek, maar onderstaande artikelen en boekbijdragen van (mede) mijn hand hebben reeds het licht gezien.  Hopelijk kunnen hier weldra de nodige titels aan toegevoegd worden.

.

En voor de Goudse achterban verscheen op 22 september het volgende portret:

AD-GH

En voor de Twentse achterban, een interview met Theo Hackert in de krant van mijn vroegere werkgever. Over Almelo, de emigratie naar het Westen, ervaringen met de BVD en NCTV en – natuurlijk – de liefde voor Heracles.

TC0TC1

 

 

 

 

 

 

 

.

.

En in het Journaal, gevolgd door Nieuwsuur.

Nieuwsuur2

In het tijdschrift Wordt Vervolgd van Amnesty International

AI

Publicaties op vlak I&V en CT

P.H.A.M. Abels, R. Willemse, Veiligheidsdienst in verandering; de BVD/AIVD sinds het einde van de Koude Oorlog, in: Justitiële Verkenningen. Themanummer Inlichtingendiensten 2004, afl. 3, p. 83-98.

Paul Abels, ‘Je wilt niet geloven dat zoiets in Nederland kan’. Het Nederlandse contraterrorismebeleid sinds 1973, in: I. Duyvesteyn, B. de Graaf (red.), Terroristen en hun bestrijders vroeger en nu, Amsterdam 2007, 121-128.

P.H.A.M. Abels, Dreigingsbeeld terrorisme Nederland: nut en noodzaak van een ‘all-source threat assessment’ bij terrorismebestrijding, in: E.R. Muller, U. Rosenthal, R. de Wijk (red.), Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding, Deventer 2008, p. 535-544.

P.H.A.M. Abels, ‘Inlichtingen- en veiligheidsdiensten en terrorismebestrijding’, in: B.A. de Graaf, E.R. Muller en J.A. van Reijn (red.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Kluwer Alphen a/d Rijn 2010, p. 205-223

P.A., De brede benadering in de terrorismebestrijding: oorsprong, ontwikkeling en stand van zaken, (Den Haag 2012) via www.nctv.nl

Max de Bruijn, Paul H.A.M. Abels, ‘Het dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). Kanonschot of brandklok? Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 10 (2012) nr. 6, p. 39-41.

Paul H.A.M. Abels, ‘Terrorisme van de toekomst’. Magazine Nationale Veiligheid, 14.1 (2016) 17-18.

P.H.A.M. Abels, ‘De toekomst van het terrorisme’. Inleiding op de conferentie Tien jaar DTN; barometer van de dreiging, 16 december 2015

Paul Abels, ‘Beschaffung und Auswertung. The Sense or Nonsense of a Wall between Collection and Processing’. Voordracht NISA 25th anniversary conference 1991 – 2016. Witness to CHANGE Intelligence analysis in a changing environment, 28 oktober 2016.

Paul Abels, ‘Inlichtingen en nieuwe partners in het digitale tijdperk’. Het einde van alle geheimen [Bijdrage aan openingsconferentie ISGA, 9 november 2016]

Paul H.A.M. Abels, Threats and guarantees for ethical behaviour in the world of intelligence and security, in: Michael Kowalski (ed.), Ethics of counterterrorism (Amsterdam 2017) p. 123-134.

Paul H.A.M. Abels, Het belang van academic outreach voor de veiligheidsketen, in: Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 5/6 (2017) 41.

P.H.A.M. Abels, J. de Roy van Zuijdewijn, Dreigingsbeeld terrorisme Nederland: nut en noodzaak van een ‘all-source threat assessment’ bij terrorismebestrijding, in: E. Bakker, E.R. Muller e.a. (red.), Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding, tweede druk, Deventer 2017, p. 463-479.

Paul H.A.M. Abels, Het belang van academic outreach voor de veiligheidsketen, in: Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 5/6 (2017) 41.

P.H.A.M. Abels, Angst voor een AIVD-sleepwet is misplaatst, in: Reformatorisch Dagblad, 13 januari 2018, p. 14-15.

P.H.A.M. Abels, Per undas adversas? Geheime diensten in de maalstroom van politiek en beleid, [Oratie, 16 februari 2018], Leiden 2018, 16p.

Paul Abels, ‘Sleepwet’ is goed voor de nationale veiligheid van Nederland. Nieuwe wet leidt niet tot massale privacy-aantasting van burgers, in: Het Financieele Dagblad, 16 maart 2018.

Paul Abels, Het kabinet zou de onrust over de ‘sleepwet’ serieuzer moeten nemen, in: Nederlands Dagblad, 16 maart 2018.

Paul Abels, Intelligence leadership. Leidinggeven in het schemerdonker tussen geheim en openbaar, in: Justitiële Verkenningen 44 (2018/1) 49-67.

Paul Abels, Merijn Adams, AIVD heeft nieuw soort leider nodig, in: De Volkskrant, 20 april 2018.

Paul H.A.M. Abels, Besuisdheid maakt geheime diensten ook kopschuw, in: Onbesuisd. XXVIe Almanak der Navigators Studentenvereniging (Rotterdam 2019) 20-21.

Paul Abels, Als AIVD naar buiten treedt, is het voor een hoger belang, in: NRC, 26 juni 2019 [Reactie op hoofdredactioneel commentaar, ‘De AIVD begeeft zich met verstoringsactie’ tegen Haga op een hellend vlak’, NRC, 22/23 juni 2019]

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.