Zoektocht naar Kluitmanbeeld nu ook via AD

De foto van het mon­u­men­tje dat ooit op het graf van de Goudse onder­wi­jzer Mar­t­i­nus Hen­drikus Kluit­man sierde heeft de nodige nieuws­gierigheid gewekt in de stad. Het bestaan van het beeld werd bek­end dankzij het fraaie jubileum­boek van de Alk­maarse uit­gev­erij van jeugdboeken, Kluit­man. Met kap­i­taal van de Goudse onder­wi­jzer kon zijn zoon Pieter 150 jaar gele­den de basis leggen voor dit suc­cesvolle boekenbedrijf. Dankbare leer­lin­gen van Kluit­man sr. schonken in 1883 het beeld dat te zien is op de foto. Vol­gens Koos Mas­sur, die met zijn Sticht­ing Oude Begraaf­plaats inmid­dels een schat aan gegevens over deze dode­nakker bijeenge­bracht heeft op een prachtige web­site (vorig jaar nog bekroond met de Jan Kompagnie-prijs van het Nation­aal Archief), is het veruit de oud­ste foto van de begraaf­plaats. In meerdere opzichten is de foto hier­mee een belan­grijke bron van infor­matie. De op het oog grote kwets­baarheid van het mon­u­men­tje doet vrezen dat daar niets meer van over is. Om toch een poging te wagen om te achter­halen of er nog iemand in Gouda in leven is die zich nog iets herin­nert van het beeld en van het lot daar­van, is ook het lokale dag­blad  AD-Groene Hart ingeschakeld.

KluitmanKrant

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.