150-jarige uitgeverij Kluitman in Alkmaar heeft Goudse wortels

Met een feestelijk con­gres in de Konin­klijke Bib­lio­theek werd van­daag stilges­taan bij het

Vitrine in KB met boeken van Pietje Bell, uitgegeven door kluitman

Vit­rine in KB met boeken van Pietje Bell, uit­gegeven door kluitman

150-jarig bestaan van de Alk­maarse uit­gev­erij Kluit­man, bek­end door de uit­gave van tal­rijke suc­cesvolle series jeugdboeken als Dik Trom, Pietje Bell, Swiebertje, de Kameleon en — in lat­ere jaren — Kip­pen­vel. Ter gele­gen­heid van het con­gres werd ook een prachtig jubileum­boek gep­re­sen­teerd, getiteld Het geheim van Kluit­man. 150 jaar geschiede­nis van een uit­gev­erij 1864–2014.  De naam Kluit­man is vast ver­bon­den met de stad Alk­maar. Min­der bek­end is dat de basis voor het suc­ces werd gelegd in Gouda. De oprichter van het bedrijf, Pieter Kluit­man (1838–1913), werd hier geboren als zoon van de schoolmeester Mar­t­i­nus Hen­drik Kluit­man. Aan­vanke­lijk leek ook hij voorbestemd voor het onder­wi­jz­ersvak, maar op 17-jarige leeftijd maakte hij de over­stap naar het boekenbedrijf. Bij de bek­ende Goudse uit­gev­erij G.B. van Goor leerde hij de fijne kneep­jes van het boeken­vak. Wegens de schamele betal­ing die hij hier ontv­ing, besloot hij uitein­delijk elders zijn geluk te beproeven. Na verdere schol­ing bij uit­gev­er­i­jen in Den DSC07060Haag en Nijmegen ves­tigde hij zich uitein­delijk in Alk­maar om daar een boekhan­del te begin­nen, die de basis werd voor de later zo suc­cesvolle uit­gev­erij. Als uit­gever van kinder­boeken zou hij de groot­ste con­cur­rent wor­den van zijn eerste werkgever uit Gouda, G.B. van Goor, die ook bek­end was als uit­gever van vele jeugdboeken.

Lees over de vader van Pieter, Mar­t­i­nus Hen­drik Kluit­man, die als hoofd van de Stads-Tusschenschool in de Keiz­er­straat invloedrijk was in het onder­wijs en in de Goudse samen­lev­ing, een artikel naar aan­lei­d­ing van de door hem geschreven Beknopte beschri­jv­ing van de stad Gouda. [Onder Pub­li­caties, sub­ti­tel Artike­len] http://www.paulabels.nl/2014/05/3084/

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.