Uniek Goud boek uit Frans kasteel duikt op in Canada

Een van de groot­ste par­ti­c­uliere bib­lio­theken van Europa, opge­bouwd door de graven van PrijsbandbibliotheekDe Luynes en onderge­bracht in het Chateau De Dampierre werd vorig jaar bij het veil­inghuis Sothebey’s in Par­ijs geveild. Daar­bij werd een unieke verza­mel­ing bij­zon­dere boeken uiteen­gereten. Vanuit cultureel-historisch oog­punt was dit een regel­rechte ramp, maar voor de recht­geaarde bib­liofiel — waar­toe ik mijzelf ook reken — biedt zo’n liq­ui­datie een unieke kans om boeken te bemachti­gen die zelden op de markt te koop wor­den aange­bo­den. Hoewel mijn verza­mel­ge­bied ‘Goudana’ klein is en je op grond daar­van niet zou verwachten dat zich in genoemde adel­lijke bib­lio­theek iets van mijn gad­ing zou bevin­den, blijkt de werke­lijkheid toch altijd weer ver­rassin­gen op te lev­eren. Via een omweg naar Canada zal een uniek Gouds boek bin­nenkort terugk­eren in de stad waar hij bijna driehon­derd jaar gele­den feestelijk werd aange­bo­den. Bin­nenkort zal ik onthullen om welke papieren schat het gaat.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.