Website paulabels.nl door Koninklijke Bibliotheek opgenomen in webarchief

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, zal ook de website  imageswww.paulabels.nl worden gearchiveerd en voor de lange termijn bewaard. De KB heeft laten weten deze website als een mooie aanwinst te zien voor het webarchief. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 25 december 2013. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies worden opgenomen. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.

De achterliggende rede voor het opzetten van zo’n webarchief bij de KB is dat websites vaak waardevolle informatie bevatten die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is inmiddels ook internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.