Geboorte kleindochter Lena stimuleert familiegeschiedenis

Lena Christina Elisabeth Maria

Lena Christina Elis­a­beth Maria

De geboorte van onze eerste klein­dochter Lena stim­uleert tot terug­b­likken in de  fam­i­liegeschiede­nis. Met het kleine meisje is weer een nieuwe loot aan de stam­boom van de fam­i­lie gekomen. Plot­sel­ing hebben alle gezins– en fam­i­liele­den een andere titel gekre­gen: over­g­root­vader, opoe, oma, opa, tante. Onwillekeurig gaat iedereen in zijn gedachten terug naar de eigen jeugdherin­ner­in­gen en zo komt al snel ander­halve eeuw geschiede­nis op tafel. Eigen­lijk is de fam­i­lie Abels nog niet zo lang in Ned­er­land en zijn wij 3de, 4de, 5de en (Lena) 6de gen­er­atie van een migranten­fam­i­lie, die vanuit het Ems­land in Duit­s­land naar Ned­er­land is gekomen. In Duit­s­land hebben onze vooroud­ers als Turf­stek­ers het Bour­tanger Moor (Moeras) drooggelegd. Ver­vol­gens zijn zij als als bouw­vakkende Hol­landganger naar Twente getrokken om het wedero­pluik­ende katholi­cisme in Twente met kerken en kloost­ers aan nieuwe onderkomens te helpen.

De familie Abels met zittend in het midden Hilbert Abels, de telg van de familie die in de negentiende eeuw van Duitsland naar Nederland trok.

De fam­i­lie Abels met zit­tend in het mid­den Hilbert Abels, de telg van de fam­i­lie die in de negen­tiende eeuw van Duit­s­land naar Ned­er­land trok.

Met naamgenoot en achterneef Paul Abels uit Enschede probeer ik dieper te graven in dit verleden en we komen ver­rassende zaken tegen. Hopelijk leidt dit ertoe dat deze kleur­rijke fam­i­liegeschiede­nis nog een keer in geuren en kleuren aan het papier wordt toev­ertrouwd. De kleine Lena zal daarin zeker niet ontbreken!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

2 Reacties op Geboorte kleindochter Lena stimuleert familiegeschiedenis

 1. Aviva Boissevain schreef:

  Aan Lena Christina Elis­a­beth Maria
  Zomaar geboren in het prachtige Gouda
  Als telg van de illus­tere Abels fam­i­lie
  Met Paul aan het hoofd, als vader van drie
  Die samen met Christa jouw voor­na­men deelt
  Aan de stam­boom van Turf­stek­ers ben jij nu nog klein
  Maar groots is het om aan de Turf­markt te zijn
  Een boekje of meer, een traan en een lach
  om het Weeshuis­com­plex, want, lieve Lena: Moed mag!

 2. Paul Abels schreef:

  Beste Aviva, dank voor je felic­i­taties. Kijken of Lena als derde in rij his­tor­ica wordt. De prachtige stad Gouda is in elk geval een inspir­erende omgeving.