Jeruzalemkapel wordt ook opgeslokt in 5-sterrenhotel

Unknown-1

Terwijl de bezwarenprocedure tegen de wijze waarop door de gemeente Gouda invulling is gegeven aan de WOB-procedure inzake het Weeshuis nog loopt, heeft de gemeente toch al enkele andere – eerder als vertrouwelijk gekenschetste – stukken vrijgegeven. Daaruit blijken een aantal interessante details, die tot op heden niet in de openbaarheid gekomen zijn. Het belangrijkste – en tegelijk meest zorgwekkende – feit betreft de zestiende-eeuwse Jeruzalemkapel, naar het model van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem en gebouwd door Gijsbert de Raet als dank voor zijn behouden terugkeer van een pelgrimstocht naar het Heilige Land. De plannen van de projectont-wikkelaar omvatten ook dit voor Nederland unieke monumentje. Verschil met het Weeshuis is wel dat de gemeente de kapel cum annex niet wil verkopen, maar alleen verhuren. De toegankelijkheid voor het publiek wil zij ¬†daarmee veilig stellen. Dat roept de vraag op wat het beoogde hotel met het gebouwtje zou willen of kunnen. Eeuwenlang heeft het gediend als ‘ balie’ voor de Heiligegeestmeesters, waar de armen hun toelage en broden konden afhalen. Gebruik als balie van het hotel lijkt nu voor de hand te liggen, zij het dat imagesin de toekomst niet de armen, maar de puissant rijken zich hier kunnen melden. En met een balie is de publieke toegankelijkheid in principe geregeld zal de gemeente denken.

Incorporatie van de Jeruzalemkapel in het hotelcomplex betekent per definitie ook afsluiting van de mooiste steeg van Nederland, de Paterssteeg, met een schitterende leegte waarin ooit – bij The Passion – Judas in de verte verdween.

Nog is het niet zover, want er wordt nog stevig onderhandeld tussen projectontwikkelaar en gemeente. Hij heeft zijn eerste bod al uitgebracht, maar dat wordt door de wethouder als te laag gekwalificeerd. Hoe zij dat kan bepalen is echter de vraag, want het Weeshuiscomplex zal nog getaxeerd moeten worden door twee onafhankelijke taxateurs. Voor de initiatiefnemers van #Red_hetGoudse_Weeshuis dringt echter de tijd om met een alternatief te komen. Inmiddels zijn de contouren daarvan uitgewerkt en wordt gezocht naar een mogelijkheid om het te presenteren aan de wethouder. Dan kan ook bepaald worden of nog meer informatie uit de WOB-procedure gesleept moet worden, teneinde met een kansrijk plan te kunnen komen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.