Gemeente Gouda moet met de billen bloot door WOB-verzoek

De wet Openbaarheid Bestuur biedt elke burger de unieke mogelijkheid om alle informatie op te vragen die relevant is voor een specifiek (beleids)onderwerp. Deze Unknownverplichting geldt niet alleen voor landelijke overheden, maar ook voor de lagere. Omdat de gemeente Gouda de afgelopen jaren begonnen is stelselmatig monumenten af te stoten (te verhuren of te verkopen) en er een andere bestemming aan te geven, wordt het de hoogste tijd dat openbaar wordt wat er zich op dit vlak zoal achter de schermen heeft afgespeeld en wat daadwerkelijk wordt afgesproken met private partijen. Vandaar dat ik als burger van deze (nog) fraaie stad vandaag een WOB-verzoek heb ingediend, met het verzoek alle aanwezige informatie (notities, emails, gespreksverslagen, notulen, contracten etc.) openbaar te maken die betrekking heeft op het Weeshuiscomplex, de Jeruzalemkapel, de Moriaen en het Stadhuis.

De gemeente heeft vier weken tijd om mij de gevraagde informatie te verstrekken. Blijft zij in gebreke, dan moeten zij de indiener van het WOB-verzoek zelfs schadevergoeding betalen. Mocht het zover komen – wat ik zeker niet hoop – dan beloof ik nu al dat ik dit bedrag beschikbaar zal stellen ten behoeve van de actie Red_het_Goudse_Weeshuis. Na ontvangst van alle opgevraagde informatie zal het materiaal zorgvuldig bestudeerd worden en zal elke mogelijkheid aangegrepen worden om de gemeente van het heilloze pad terug te doen keren.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.