Fraai interview in Transparant

Transparant, het blad van de Verenig­ing voor Christen-Historici, heeft in haar jong­ste num­mer een inter­view met de samen­steller van deze web­site. Het vormt de weer­slag van een gesprek dat ik had met Chris­taan Veld­man, een jonge kerkhis­tori­cus uit Gouda, die 2011 de pres­tigieuze Walvis­prijs voor de beste his­torische studie van dat jaar over Gouda won. Naast his­tori­cus blijkt Veld­man ook een bege­nadigd inter­viewer te zijn, want hij is erin ges­laagd een lev­endig gesprek op te teke­nen, waarin ver­schil­lende aspecten van mijn his­torische werk aan bod komen. De inter­viewer had zich gede­gen voor­bereid en dat betaalt zich altijd uit, zo heb ik 30 jaar gele­den al bij mijn jour­nal­istieke werk geleerd. Als de ver­slaggever blijk geeft te weten waarover hij praat, is de geïn­ter­viewde veel eerder bereid het achter­ste van zijn tong te laten zien. Chris­ti­aan veld­man heeft daar opti­maal gebruik van gemaakt en een aller­aardigst portret geschetst. (Zie voor de tekst onder Pub­li­caties –Artikelen)

DSC06182

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.