Een autistische twitteraar zoekt volgers

In dit tijd­vak van snelle sociale media vol­staat het niet meer om alleen een web­site te hebben, zo is mij meer­maals te ver­staan gegeven door inter­net­nerds. Van­daar dat ik de stoute (hand)schoenen heb aangetrokken en een twit­ter­ac­count heb aange­maakt. Daar lanceer ik nu de ene na de andere bril­jante gedachte, maar het aan­tal vol­gers is nog steeds op een hand te tellen. Ik geloof dat ik nog niet hele­maal door heb hoe het fenomeen van de twit­ter werkt. Mijn lief zegt dat ik alleen maar autis­tisch aan het zen­den ben en dat er daarom nie­mand reageert. Het schi­jnt de bedoel­ing te zijn dat ik ook op anderen reageer. Langzaam dringt het tot mij door dat daarom gespro­ken wordt over  sociale media.  Maar als we daar aan begin­nen… dan wordt het dagwerk.

Als Coornhert Twitter had gekend in zijn tijd, was hij met iedereen in debat gegaan!

Als Coorn­hert Twit­ter had gek­end in zijn tijd, was hij met iedereen in debat gegaan!

 

30.03.2012 031Verwacht dus niet teveel van mij op Twit­ter. Wel kan het makke­lijk zijn om geïn­ter­esseer­den te atten­deren op nieuwe bij­dra­gen op deze web­site. Maar natu­urlijk kan ik het niet laten om af en toe een onver­sne­den mening of waarne­m­ing via dit medium de wereld in te slin­geren. Want hoe soci­aal dit medium ook genoemd wordt: in de kern streelt het natu­urlijk ons ego dat er blijk­baar mensen zijn die het de moeite waard vin­den om jou als indi­vidu te vol­gen. Twee­duizend jaar gele­den was er iemand die in dat opzicht zijn tijd ver vooruit was.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.