Zeldzaam orgelboek uit bibliotheek restaurator Gouds Moreau-orgel

In 1903 richtte Hendrik Wicher Flentrop in Zaandam een piano- en orgelhandel op. 2-4daflentropHiermee legde hij de grondslag voor een nationaal vermaarde orgelmakerij. Zijn zoon Dirk Andries Flentrop trad in de jaren twintig van de vorige eeuw in de voetsporen van zijn vader, maar leerde het vak van orgelbouwer bij verschillende buitenlandse bedrijven.  In 1940 nam hij het familiebedrijf over. Hij legde zich vooral toe op het restaureren van historische orgels, zoals een uit 1511 door Johan van Covelens gebouwd orgel in de Grote of Sint-Laurenskerk te Alkmaar. Ook het Schnitger-orgel in de Alkmaarse kerk en een orgel van dezelfde maker in de Grote Kerk te Zwolle werden in de jaren vijftig door hem onder handen genomen. Ook internationaal maakte Flentrop furore. Hij bouwde orgels in de Verenigde Staten en ontving daar twee eredoctoraten. In Mexico-Stad restaureerde hij beide orgels in de kathedraal.

Zijn vakmanschap bracht D.A. Flentrop eind jaren vijftig ook naar Gouda. Daar restaureerde hij in 1959-1960 het Moreau-orgel. Dat hij zich daarbij goed documenteerde mag blijken uit een recente veiling bij Bubb Kuyper in Haarlem. Daar werd een zeldzaam exemplaar verkocht van een door Johannes vander Klos in 1774 te Gouda gedrukte orgelbeschrijving van de beroemdste organist uit de Goudse geschiedenis, Joachim Hess:

Dispositiën der merkwaardigste Kerk-orgelen,DSC06157
welken in de zeven Verëenigde Provincien
als mede in Duytsland en Elders aangetroffen worden.
Benevens eene beschryving van het Nieuw en Uitmuntend Orgel
in de St. Jans kerk te Gouda. Dienende tot een Vervolg op de
Luister van het Orgel.
Door Joachim Hess, Organist en Klokkenist te Gouda.
Te Gouda, by Johannes vander Klos,
Stads-Drukker, 1774, [vi]+200p.

 

Uit de eigendomsinschrijving op het schutblad van dit exemplaar blijkt, dat het boekje in DSC06160het bezit is geweest van genoemde D.A. Flentrop. Als speciale bijlage van zijn beschrijving van alle belangrijke orgels in de Noordelijke-Nederlanden en Duitsland – Hess was nu eenmaal van Duitse afkomst – is aan het boekje ook een dertien pagina’s tellende beschrijving van het Moreau-orgel toegevoegd. Ongetwijfeld heeft de orgelbouwer hier dankbaar gebruik van gemaakt bij zijn restauratiewerk.

[Zie over de beroemde Goudse organist en stadsbeiaardier Joachim Hess mijn Goudana-artikel uit de Tidinge van die Goude onder het kopje Publicaties/Artikelen http://www.paulabels.nl/2013/05/op-de-bres-voor-hess/

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.