Werkgroep Religieuze Bestuursgeschiedenis geprikkeld (en herdoopt)

In het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis werd op 26 juni 2013 door Unknowneen 25-tal aanwezigen een werkgroep voor religieuze bestuursgeschiedenis opgericht. Mw. dr. Joke Roelevink en prof.dr. Fred van Lieburg namen het initiatief voor dit werkverband voor wetenschappers van uiteenlopende disciplines, omdat zij merkten dat de geschiedschrijving over dit thema nog onderontwikkeld is en nog tal van hiaten kent. Juist in deze tijd van secularisatie en frictie tussen staat en kerk(en) in Nederland neemt de behoefte aan duiding van de ontwikkelingen op dit vlak in een historische context toe.

Schrijver dezes had de eer, maar ook de niet eenvoudige opdracht een prikkelende causerie te houden, die dit gezelschap van historici, theologen, juristen en anderen zou stimuleren om zich aan te sluiten bij de op te richten werkgroep. De worsteling van de duiding en afbakening van het begrip ‘religieuze geschiedenis’ vormde in dit praatje het vertrekpunt voor een terugblik op mijn eigen, inmiddels 35 jaar lange, ontdekkingstocht door de (kerk)geschiedenis en de diverse onderzoeksthema’s die aan het onderwerp raken. De actualiteit van deze thema’s werd daarbij in relatie gebracht met de vraagstukken die heden ten dage spelen.

De aanwezigen kregen de vraag voorgelegd wat er nu exact verstaan moest worden onder religieuze bestuursgeschiedenis. De volgende mogelijkheden heb ik de aanwezigen voorgelegd.

•Geschiedenis van besturen van religieuze instellingen?
•Religieuze aspecten in het wereldlijk bestuur?
•De religiepolitiek van wereldlijke bestuurders?
•De wisselwerking tussen religie en bestuur?
•De invloed van religie op de bestuurspraktijk?
•De bemoeienis van het bestuur met religie?
•De geschiedenis van bestuur religieus geduid?

Het is nu aan de Werkgroep in oprichting om focus en inhoud te geven aan de te bespreken en te onderzoeken thematiek. Wellicht dat mijn bescheiden prikkeling haar een stukje in de goede richting heeft geholpen.

[Inmiddels is de werkgroep naar aanleiding van de discussie omgedoopt tot Werkgroep Geschiedenis van Bestuur en Religie, P.A.]

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.