Schipperswachtlokaal: spetterend middelpunt van Waterstad Gouda

DSC06106Een van de mooiste stads­gezichten in Gouda is te vin­den op het kruis­punt van Hol­landse IJs­sel en Gouwe, bij de Mal­le­gatss­luis. Vanaf dit punt zijn de oude schepen van het Bin­nen­haven­mu­seum te zien, tegen het decor van pakhuizen en fab­riek­jes, met daar­boven de frêle Barabara­toren, de reusachtige Gouwek­erk en koren­molen de Rode Leeuw. Als de blik naar links gewend wordt, moet menigeen even slikken, aangezien daar het sil­houet van een vervuilend ogend fab­riekscom­plex te zien is. Toch hoort ook deze fab­riek nadrukke­lijk bij Gouda, als directe opvol­ger van wat ooit de Stearine Kaarsen­fab­riek was. Vooral in de zomer is er volop bedri­jvigheid in deze hoek van Gouda, niet in de laat­ste plaats door de vele plezier­jachten die geschud wor­den in sluis. Ooit passeer­den hier duizen­den schepen DSC06105per jaar, in de tijd dat alle Hol­landse scheep­vaart “bin­nen dunen” van noord naar zuid en omge­keerd via Gouda ging. Oor­spronke­lijk gin­gen de schepen bij het tol­huis de Haven bin­nen, maar in 1574 moest door de groter wor­dende schepen een route buitenom wor­den gegraven, waar­voor de Mal­le­gatss­luis werd aan­gelegd. Om het wachten van de schip­pers voor de sluis wat aan­ge­namer te maken, werd naast de sluis een wacht­lokaal gebouwd, waar het geestrijk vocht rijke­lijk vloeide.

Het Schip­per­swacht­lokaal — ook wel bek­end als ‘t IJs­sel­huys” — is een aan­tal jaren gele­den in oude luis­ter her­steld. De exploitatie ervan bleek echter niet een­voudig. De eige­naar — Sticht­ing het UnknownBin­nen­haven­mu­seum — wil nadrukke­lijk de oor­spronke­lijke sfeer van schip­per­shuis bewaren en stelt daarom spec­i­fieke eisen aan de pachter/uitbater. In Dick Winkel­man — bij bewon­ers van de wijk Bloe­men­daal vroeger beter bek­end als eige­naar van Cafe­taria “Dick in orde” — is nu een nieuwe kapitein gevon­den die gelooft in de mogelijkheid om het wacht­lokaal op deze his­torische plek te ontwikke­len tot een spet­terend mid­delpunt van water­min­nend Gouda. Hij zoekt daar­voor nadrukke­lijk aansluit­ing bij de vele clubs en verenigin­gen die Gouda als water­stad willen pro­moten, zoals het genoemde Bin­nen­haven­mu­seum, het Watergilde, het Gid­sen­gilde, Gouda Water­stad, His­torische Verenig­ing ‘die Goude’, chanti-koor West-ZuidWest en het His­torisch Plat­form. In het weekeinde van 31 mei tot 1 juni zal het vernieuwde Schip­per­swacht­lokaal met tal van activiteiten en feestelijkhe­den geopend wor­den. Iedereen die voor­stander is van de ver­levendig­ing van het Veer­stal– en Havenkwartier kan alleen maar blij zijn met dit ini­ti­atief. Zegt het voort.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.