Restauratie Goudse altaarstukken onthult geheimen

Na tien­tallen jaren heeft het Museum Gouda op 16 mei 2013 een omvan­grijk restau­ratiepro­ject afges­loten, waar­bij de vijf grote altaarstukken uit de Gasthuiskapel hun oude glans hebben teruggekre­gen. Al deze stukken zijn ver­vaardigd in de peri­ode tussen de grote brand van 1552, die de Goudse Sint-Jan bijna volledig in de as legde en 1573, toen het her­bouwde kerkge­bouw overg­ing in han­den van de gere­formeer­den. Daarmee heeft het museum een voor Hol­land unieke col­lec­tie van religieuze kunst uit eigen stad, die per­fect aansluit bij een ander hoogtepunt in de col­lec­tie, de kunst uit de katholieke schuilk­erken van na de Reformatie.

Met de restauratie van het linker- en rechterpaneel van het Sint-Jozefaltaar van het timmerliedengilde, werd het omvangrijke restauratieproject afgesloten

Met de restau­ratie van het linker– en rechter­pa­neel van het Sint-Jozefaltaar van het tim­mer­liedengilde, werd het omvan­grijke restau­ratiepro­ject afgesloten

Ter gele­gen­heid van de afrond­ing van de restau­ratie, die zo lang duurde omdat er steeds weer opnieuw naar finan­ciële mid­de­len gezocht moest wor­den, is een fraaie brochure ver­sch­enen. Daarin wor­den de Goudse altaarstukken belicht vanuit kerkhis­torische, kun­sthis­torische en ambachtelijke inval­shoeken. Uit de bij­dra­gen van schri­jver dezes, van con­ser­va­tor Hans Vogels en restau­ra­toren Rene Hop­pen­brouw­ers en Bianca van Velzen van het Restauratie-Atelier Lim­burg in Maas­tricht, blijkt dat er nog veel te ont­dekken is over deze kunst­werken. Zo blijkt de bru­ine man­tel van Maria op het mid­den­pa­neel van het grote drieluik dat Dirck Barendsz schilderde voor de Onze Lieve Vrouwe-broederschap, oor­spronke­lijk helder blauw te zijn geweest en dook op het zij­pa­neel van het Joze­fal­taar bij de restau­ratie plot­sel­ing een ezel uit de duis­ter­nis op, die Maria in de nek hijgt. Ook de lot­gevallen van de altaarstukken na de ver­wi­jder­ing uit de Sint-Janskerk blijken soms opmerke­lijk te zijn. Zo werd het gruwelijke paneel met de onthoofd­ing van Sint-Jacobus in de zeven­tiende eeuw opge­hangen in de schep­enkamer, ken­nelijk ter afschrikking van Goudse crim­ine­len die daar het von­nis van deze recht­bank moesten aanhoren.…

Het linkerpaneel van het Jozefaltaar

Het link­er­pa­neel van het Jozefaltaar

Rechterpaneel van het Josefaltaar

Rechter­pa­neel van het Jozefaltaar

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.