Historisch Nieuwblad toont fopstandbeeld van Coornhert op Goudse Markt

Ter verluchtiging van een boekbespreking over Dirck Volkertsz Coornhert in het oktobernummer van het Historisch Nieuwsblad (p. 23) is een wel heel merkwaardige foto afgedrukt. Het bijschrift geeft aan dat het gaat om het standbeeld van Coornhert op de Goudse Markt. De oplettende lezer zal opgemerkt hebben dat het hier om een fraai staaltje van geschiedvervalsing gaat, waarover deze grote Nederlandse humanist zich zeer vrolijk zou hebben gemaakt. Er bestaat (helaas) geen standbeeld voor Coornhert, in Gouda noch elders. Lijf en boek op de foto zijn van het Rotterdamse standbeeld van die andere grote humanist, Desiderius Erasmus, voor een bijzondere gelegenheid voorzien van het hoofd van Coornhert.

De foto, vervaardigd door Stijn Dekker en niet door ondergetekende (zoals abusievelijk in het blad vermeld staat), is namelijk gebruikt bij een lezing voor het Erasmusgenootschap, dat met Rotterdam wedijvert over de toe-eigening van de geestelijke nalatenschap van deze grote geleerde. Mijn betoog kwam erop neer dat Gouda een tegenstribbelende Erasmus – die wegens zijn ‘ smuikgeboorte’ en slechte ervaringen in het klooster Stein niets van Gouda wilde weten – maar beter aan Rotterdam kan laten. De stad zou zich er beter op toe kunnen leggen om in plaats daarvan Coornhert toe te eigenen, die immers een veilig onderdak in Gouda vond en in de Sint-Janskerk werd begraven. De plagerij van de foto van het standbeeld was bedoeld voor het Erasmusgenootschap, maar dankzij de onzorgvuldigheid van de redactie van HN om dit plaatje van het internet (paulabels.nl) te plukken, is deze Goudse Coornhert-toe-eigening nu ook bij een breder publiek onder de aandacht gebracht.

De redactie van het Historisch Nieuwsblad heeft een brief van voorgaande strekking, ontdaan van elke kritiek op de door haar gepleegde schending van beeldrecht of excuses voor haar onzorgvuldig handelen, geplaatst in het novembernummer 2010, p.16.

Dit bericht is geplaatst in Persoonlijk. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.