Jan van Booma gepromoveerd

Proefschrift over vluchtelingengemeenten van Goch en Gennep

Jan G.J. van Booma, bestuurslid van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, is op 1 juli jongstleden gepromoveerd tot doctor aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De titel van het proefschrift van de 73-jarige promovendus luidt: Communio clandestina.Archivalien der Konsistorien der heimlichen niederländischen reformierten Flüchtlingsgemeinden in Goch und Gennep im Herzogtum Kleve 1570- c. 1610. Zijn promotoren waren  prof. dr. W. Janse en prof. dr. C.P.M. Burger. Als opponenten traden op: prof.dr. Daniella Muller, dr. P.H.A.M. Abels, dr. Gerrit Jan Beuker (Laar, Dld.) en mevr. dr. M.G.K. van Veen.

Van Booma ontving na de middelbare school zijn opleiding aan de vroegere Rijkskweekschool voor Onderwijzers(-essen) in zijn geboortestad Groningen (1952-1957). Hij was aanvankelijk onderwijzer, hoofd der school en leraar Duits (1957-1967). Na een opleiding aan de Rijksarchiefschool en privélessen Latijn, vervolgde hij zijn loopbaan in Den Haag als adjunct-archivaris van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk (1967-1976) en ten slotte tot zijn pensionering (2001) als staflid van het Centraal Bureau voor Genealogie, eveneens in Den Haag.

Als kenner bij uitstek van de kerkelijke archieven schreef Van Booma vele kerkhistorische boeken, bronnenpublicaties en artikelen. Zo schreef hij een handleiding voor het gebruik van kerkelijke archieven en bezorgde hij het middeleeuwse memorieboek van Voorburg. Samen met de oud-rijksarchievaris J.L. van der Gouw was hij ook verantwoordelijk voor de uitgave van de acta van de Nederlandse vluchtelingengemeente van Wesel. Van Booma was een van de initiatiefnemers tot de oprichting van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Hij was jarenlang lid van de synodale commissie voor kerkgeschiedenis van de Evangelische Kirche im Rheinland (Düsseldorf) en is nog steeds lid van het Kerkhistorisch Gezelschap en van de Kirchengeschichtlicher Arbeitskreis der Evangelisch-reformierten Kirche, Kirchenkreis Grafschaft Bentheim (Nordhorn).

Dit bericht is geplaatst in Persoonlijk. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.