De schande van een verstopt monument voor Anna Barbara

Portret door Johannes Jacobus Bertelman, ongedateerd

Portret door Johannes Jacobus Bertelman, ongedateerd

In de immense St.-Janskerk te Gouda bevindt zich een bijzonder monument, gewijd aan Anna Barabara van Meerten-Schilperoort (1778-1853). De predikantsvrouw wordt op deze gedenksteen aangeduid als “Neerlands kindervriendin”, maar met deze titel wordt onvoldoende recht gedaan aan haar betekenis. Zij schreef inderdaad de nodige pedagogische werken, maar uit haar omvangrijke oeuvre, dat 115 titels telt, valt op te maken dat zij ook op vele andere terreinen actief was en kennis verspreidde. Zij schreef toneelstukken, historische verhalen, een reisboek, stichtelijke boeken, artikelen voor modetijdschriften, breiboeken en nog veel meer. Bovendien runde zij een meisjesschool en was zij zeer actief in de vrouwengevangenis in Gouda, de eerste van Nederland, om de daar opgesloten vrouwen behulpzaam te zijn bij een voorbereiding op een beter leven Dat er nog steeds geen serieuze biografie van Anna Barbara bestaat is wellicht te wijten aan een overfixatie van historici op belangrijke mannen, maar kan evenzeer te maken hebben met Gouds-hervormde bekrompenheid. Een vrouw die de zorg voor haar zes kinderen overliet aan kindermeisjes, teneinde zichzelf te kunnen storten op haar schrijfwerk en maatschappelijke activiteiten past(e) immers niet in het traditionele beeld in deze kring over de rol van de vrouw.

Spel- en goochelboekje van Anna Barbara uit 1838

Spel- en goochelboekje van Anna Barbara uit 1838

Handschrift van Anna Barbara uit een Album Amicorum voor een vriendin

Handschrift van Anna Barbara uit een Album Amicorum voor een vriendin

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien is dat ook wel de reden dat er zo respectloos is omgegaan met het monument dat bewonderaars van haar in de Sint-Jan lieten oprichten. Sinds jaar en dag is deze gedenksteen voor bezoekers nauwelijks zichtbaar, omdat er plompverloren een grote in onbruik geraakte preekstoel voor is gezet. Er is al vaak gepleit voor verandering van deze ongelukkige situatie, maar tot op heden is de kansel geen millimeter van zijn plek gehaald. Sterker nog; de hoek wordt meer en meer tot een dumpplaats voor allerlei materialen. Hoe anders de situatie ooit was, laat een oude foto zien, want ooit stond er een fraai hekwerkje om de gedenksteen.

resolve
verstopt

Bovenste deel van het monument in de St.-Janskerk

Bovenste deel van het monument in de St.-Janskerk

Het hekwerkje is verdwenen. De preekstoel kwam er voor te staan en de rommel maakt het onmogelijk om de tekst op de steen nog te lezen. Zelfs op internet is geen moderne foto te vinden van de gedenksteen: verstopt en onzichtbaar, zelfs voor de lens van de camera.

Gelukkig lijkt in Gouda het tijd voor Anna Barbara echter wel te keren. Zo heeft zij sinds DetalGrafsteenABenige tijd een heus Twitteraccount en hebben bewonderaars ervoor gezorgd dat haar grafsteen op de Oude Begraafplaats nieuwe glans heeft gekregen. Cees Moerings vervaardigde een Goudse pijp met haar beeltenis. Af en toe loopt er zelfs een als Anna Barbara verklede vrouw door de straten van Gouda. Het wachten is nu op een serieuze biograaf, die met een moderne blik leven en werk van deze Kroon van Gouda glans gaat geven. Wat dat betreft is er hoop. Volgens een bericht in het AD/Groene Hart is Jean-Philippe van der Zwaluw uit Rijswijk bezig met het levensverhaal van Anna Barbara, dat eind dit jaar zou uitkomen. Rest de vraag of deze Rijswijker als man voldoende in staat zal zijn in de huid van deze fascinerende Goudse vrouw te kruipen.

Marokkaanse muziek tegen de achtergrond van altaarstukken uit de Sint-Jan

De expositie Lalla Golda, ter gelegenheid van het feit dat vijftig jaar geleden de eerste Marokkaanse gastarbeiders naar Gouda kwamen, wordt omlijst met een gevarieerd programma. Daarbij komt het vaak tot verrassende ontmoetingen en combinaties. Te denken valt aan een spontane ontmoeting tussen de Goudse dichter Chris van Bellekom (zie onder) en de deelnemers aan een stadswandeling langs de voormalige gastarbeiderspensions. Maar ook aan de traditionele Marokkaanse theeschenkerij van de heer Kharahhash en Boughaz-voorzitter Chahid Hadoutti in de moderne filmtempel van de stad: Cinema Gouda. En aan het concert van een Marokkaanse gelgenheidsformatie in de Gasthuiskapel van Museum Gouda. Onderstaande foto’s geven iets weer van de bijzondere sfeer bij deze evenementen die Lalla Golda nog een extra dimensie geven.

Concert1

Teaparty

Over opvoeding, een dochter en een blije gup

Je kunt als ouder nog zo je stinkende best doen om je kinderen een goede opvoeding te geven, maar uiteindelijk volgt natuurlijk de afrekening. Gelukkig is de balans aan het eind positief….

gup

Stadswandeling ‘Van Station tot Arbeidsbureau’ groot succes

Meer dan dertig deelnemers namen op zaterdag 3 oktober deel aan de stadwandeling Van station naar Arbeidsbureau. Deze tocht langs ‘lieux de memoires’ van de Gouds-Marokkaanse gastarbeiders werd enkele jaren geleden samengesteld door Nico Habermehl, de vorig jaar overleden stadshistoricus van Gouda, en Nico Boerboom, fotograaf. In het kader van de tentoonstelling Lalla Golda werd deze toch eenmalig georganiseerd door de Stichting Boughaz, met als gidsen de migrantenzoon Chahid el Haddouti en de historicus Paul Abels. Onder een zonovergoten hemel werden de wandelaars twee uur lang door de binnenstad geloodst langs voormalige pensions voor gastarbeiders, Marokkaanse winkeltjes, plekken waar gedemonstreerd werd voor betere huisvesting en werkgelegenheid en moskeeën. Zeer bijzonder was het opreden van de dichter Chris van Bellekom, die in de Lange Groenendaal voor het gezelschap een speciaal voor Lalla Golda geschreven gedicht voordroeg over Marokkanen in Gouda.

 

Wandel7

Wandel12

Onder de deelnemers waren ook twee Marokkaanse gastarbeiders van het eerste uur, onder wie iemand die al in 1965 naar Gouda was gekomen en vertelde dat hij de eerste jaren in wel vier pensions had gewoond. Beide heren lieten niet na de gidsen te corrigeren als er dingen verteld werden die niet klopten. De wandeling eindigde bij Museum Gouda, waar een groot deel van het gezelschap nog werd rondgeleid door de gidsen,  die beiden verantwoordelijk waren voor de inrichting van een van de zalen.

 

De Goudse dichter Chris Bellekom verraste de deelnemers in de Lange Groenendaal, door een gedicht voor te dragen, dat nauw aansloot bij de thematiek van de wandeling. Zijn gedicht heet:

Chris Bellekom draagt zijn gedicht voor

Chris Bellekom draagt zijn gedicht voor

Voor altijd op bezoek

Zijn pas is traag maar statig,
slecht ter been,
zijn rug niet meer recht.

Zijn hoofddeksel zie ik
regelmatig in het straatbeeld.
Het is geometrisch en rond.

Zijn pantalon, zijn sloffen,
zijn verweerde gelaat,
verraden zijn afkomst.

Hij wandelt mij tegemoet.
Ik zie hem al halverwege
de brede stoep van de Nieuwehaven.

Hij kent mij niet.
Ik ken hem niet.
Zullen wij elkaar herkennen?

Hij kijkt naar zijn volgende stap,
bijna zijn we langs elkaar.
Ik waag het erop…

“S’ba el ghir, Ajes. Lebes?”
Ik zie dat ik hem
er een beetje mee overval.

Dan dagen mijn woorden.
Heel zijn gezicht licht op.
Ik kijk naar de zon!

Wat rechter loopt hij nu,
vooruit kijkend
denkt hij aan de kracht van een groet.

Verrassende ontdekking van een schilderij van een Marokkaans pension

Een jaar lang is het bestuur van Stichting Boughaz bezig geweest met de inrichting van een bijzondere tentoonstelling over 50 jaar Marokkanen in Gouda, onder de welluidende titel LALLA GOLDA. Alle moeite is gedaan om her en der voorwerpen, foto’s en ander materiaal te achterhalen die een goed beeld zouden geven van deze migratiegeschiedenis. Het schamele beeld van de pensions kon uiteindelijk mooi worden verbeeld met behulp van eenvoudige zaken als een stapelbed, een formica tafeltje met stoelen, koffers en een colbertje. En verder was er in het archief mooi fotomateriaal te vinden uit die tijd. Pas op de dag voor de officiele opening op 27 september wees suppoost Dick van Museum Gouda ons op een wonderlijk schilderij, dat helemaal bovenin het zogeheten Open Magazijn hing, als onderdeel van een verzameling Goudse stadsgezichten. Tot onze verbijstering bleek het te gaan om een schilderij van het interieur van een roemrucht Marokkaans pension aan de Lage Gouwe, in sombere tinten weergegeven, dat meer dan welke foto een impressie geeft van de ellendige toestanden uit de jaren zeventig.

Pensionschilderij

Het schilderij van het pension is van de hand van de kunstenaar Peter Blokhuis en stamt uit 1977. Het werd aangekocht na een tentoonstelling over gastarbeiders, getiteld ‘Hun toekomst…? Een project over gastarbeid’, die in het voorjaar van 1977 werd gehouden in het Goudse museum. Enerzijds is het te betreuren dat het met acrylverf beschilderde doek door ons onopgemerkt is gebleven, waardoor het geen plek heeft gekregen in de Historiezaal. Anderzijds is daarmee nu ook het Open Magazijn als vijfde zaal onderdeel geworden van onze tentoonstelling Lalla Golda. Hopelijk zullen vele bezoekers ook op zoek gaan naar dit zeer bijzondere werk, dat een genadeloos beeld schetst van de Goudse ‘gastvrijheid’ voor gastarbeiders in de jaren zeventig.

Gouds orgel uit Gouwekerk dreigt te verdwijnen

In de voormalige Sint-Jozefkerk in Gouda, in 1902 gebouwd als rooms-katholieke kerk en tegenwoordig aangeduid als de Gouwekerk, staat een bijzonder orgel. Het instrument is zelfs ouder dan de kerk, want het werd gebouwd in 1889 door de Goudse orgelbouwer Gabrij. In 1972 verlieten de oorspronkelijke rooms-katholieke bewoners de kerk, waarna dit beeldbepalende monument voor het symbolische bedrag van 1 gulden verkocht werd aan Johan Maasbach Wereldzending. Deze opwekkingsbeweging nam daarbij de plicht op zich de kerk goed te onderhouden en te restaureren.

$_85-1
$_85Erkend moet worden dat Maasbach c.s. woord hebben gehouden en de kerk prachtig hebben gerestaureerd en bijgehouden. Vijftien jaar geleden wist Maasbach het ‘Goudse’ orgel voor de kerk te kopen van de katholieke parochie in Haastrecht.

Inmiddels is het gebouw ook voor Maasbach een molensteen om de nek geworden, reden waarom de kerk te koop staat voor een slordige 3 mln euro.

Nu lijkt de nood zo hoog, dat blijkbaar besloten is alvast het prachtige orgel te verkopen via Marktplaats. Volgens onbevestigde berichten is de verkoop van het instrument op een haar na bezegeld en dreigt het orgel naar het buitenland (in een Italiaans museum) te verdwijnen, voor een onverantwoord laag bedrag van zevenduizend euro. Hopelijk kan dit voorkomen worden, want het is een van de weinige orgels die is overgeleverd van deze Goudse orgelbouwer en het zou dan ook voor de stad behouden moeten blijven.

De vooraanstaande Goudse organist Christiaan Ingelse reageert als volgt: “Het zou inderdaad jammer zijn als het Gabry-orgel uit de Gouwekerk voor zo’n luttel bedrag van € 7000,- de deur uit zou gaan naar het buitenland. Het is een orgel met een klavier. Orgelbouwer Slooff, met wie ik dit besprak legde er de nadruk op dat het orgel (de orgelkast) vrij groot oogt en dat het dus maar de vraag is of het in de Agnieten-kapel geplaatst zou kunnen worden. Qua dispositie (vrij beperkt) lijkt me, dat het wel degelijk passend zou kunnen zijn in de kapel.

De gebruiksmogelijkheden zouden in de eerste plaats vooral in het samenspel met andere instrumenten gezocht moeten worden. Toch zou je er als orgelsolist zeker ook wel het een en ander mee kunnen. Een zeer ruwe schatting van de kosten om dit orgel in de Agnietenkapel te plaatsen, gedaan door Jacques Helling van Slooff-orgelbouw, alleen op grond van de foto’s en de opgegeven dispositie, er van uit gaande dat het orgel inderdaad recent gerestaureerd is, zou ongeveer neerkomen op  € 8000,- ex BTW. Ik denk dat dit een bijzonder laag bedrag is, maar een en ander zal eerst door een orgelbouwer echt bekeken moeten worden.

Gezien het uitstekende restauratiewerk wat Slooff-orgelbouw recent verricht heeft aan het Van Dam-orgel in Haastrecht, kan ik hen warm aanbevelen om hier eventueel verder werk van te maken.”

Gouda, Nederland (Zuid-Holland) – Gouwekerk

Gemeente: Gouda

Adres: Hoge Gouwe 41, 2801 LB, Gouda

Soort kerk/gebouw: Overige gebouwen

Beschrijving nr.: 1010609. Invoerdatum: 14/09/2015. Laatste mutaties: 23/09/2015. Gegevens dateren van 2015.

Gebouwd door: Gabry & Zoon (ca. 1889)

Technische gegevens

Manuaal 5
Pedaal 1
Totaal aantal stemmen 6
Manuaalomvang C-g”’
Pedaalomvang C-f’
Toetstractuur Mechanisch
Registertractuur Mechanisch
Windlade(n) Sleeplade

Dispositie

Manuaal: Prestant 8′, Salicionaal 8′, Holpijp 8′, Octaaf 4′, Fluit 4′.

Pedaal: Bourdon 16′.

Koppelingen: Pedaalkoppel.

 

Orgelstuk

Het mythische koffertje van mijnheer Laâguili

Jaren geleden hoorde ik er voor het eerst over: het koffertje van mijnheer Laâguili. Nico Habermehl noemde het vaak, als hij sprak over zijn plannen om met een speciale tentoonstelling aandacht te besteden aan het feit dat een halve eeuw geleden de eerste Marokkanen naar Gouda kwamen om hier aan de slag te gaan als ‘gastarbeider’. Voor Nico stond het koffertje waarmee Abdallah Laâguili in 1969 vanuit Marokko naar Nederland kwam model voor de migratie van Gouda’s Marokkaanse medeburgers. De schamele spullen die zij bij zich hadden, konden royaal in zo’n koffertje, en meer bezittingen brachten de door het Goudse bedrijfsleven geselecteerde werknemers niet mee. Zij brachten slechts hun spierkracht mee en de bereidheid om ongeschoold werk te doen tegen een geringe beloning.

Opening2

Laâguili werd geworven door vleesverwerkingsfabriek Compaxo, waar de 21-jarige Marokkaan uit het Rif-gebergte zijn hele arbeidszame leven zou werken. Het koffertje heeft hij altijd bewaard. Wij wisten dat hij het in bezit had, maar steeds opnieuw mislukten Opening7pogingen om het in bruikleen te krijgen voor de tentoonstelling Lalla Golda. Des te groter was de verrassing vandaag, toen hij vandaag samen met enkele andere voormalige ‘buurtvaders’ naar Museum Gouda kwam om de opening van de tentoonstelling bij te wonen en … om het koffertje aan ons te overhandigen. Talrijke verhalen van hem en zijn generatiegenoten kwamen los, toen zij de foto’s van de pensions en de fabrieken zagen. Zij herkenden vele oud-collega’s; velen van hen al overleden of teruggekeerd naar Marokko, maar ook nog velen die nog steeds in Gouda woonachtig waren. Hun komst was het grootste geschenk dat de organisatoren van de tentooonstelling, Boughaz-voorzitter Chahid el Haddouti in het bijzonder, zich hadden kunnen wensen. Dat daarnaast meer dan zeventig Marokkaans-Goudse vrouwen de bijeenkomst bijwoonden, maakte het feest compleet en geeft goede hoop op een succesvol vervolg van de tentoonstelling. En… het koffertje krijgt een ereplek.

Directeur van Museum Gouda, Gerard de Kleijn, heet de aanwezigen welkom. Op de eerste rang: Chahid el Haddouti, voorzitter van Boughaz

Directeur van Museum Gouda, Gerard de Kleijn, heet de aanwezigen welkom. Op de eerste rang: Chahid el Haddouti, voorzitter van Boughaz

Naima Zefzafi, socialoge, verandermanager en migrantendochter uit Gouda, opent de tentoonstelling Lalla Golda

Naima Zefzafi, socialoge, verandermanager en migrantendochter uit Gouda, opent de tentoonstelling Lalla Golda

Hiernaast enkele impressie van de opening:

Onder de goedkeurende blik van de Goudse schutters uit de 17de eeuw luistert de volle zaal aandachtig naar het persoonlijke verhaal van Chahid el Haddouti over zijn komst naar Gouda

Onder de goedkeurende blik van de Goudse schutters uit de 17de eeuw luistert de volle zaal aandachtig naar het persoonlijke verhaal van Chahid el Haddouti over zijn komst naar Gouda

Bezoekers bekijken aandachtig de Marokkaanse huiskamer in de historiezaal

Bezoekers bekijken aandachtig de Marokkaanse huiskamer in de historiezaal

Lalla Golda-bijdrage in de Krant van Gouda

KvG1-1KvG2-1KvG3-1KvG4KvG5

Lalla Golda: droom van Nico Habermehl wordt werkelijkheid

Nico Habermehl werkt samen met presentatrice Jane ter Stege en eindregisseur Fer Groeneveld (inmiddels ook overleden) aan een nieuwe uitzending van Verrassend Gouda over de migranten

Nico Habermehl werkt samen met presentatrice Jane ter Steege en eindregisseur Fer Groeneveld (inmiddels ook overleden) aan een nieuwe uitzending van Verrassend Gouda over de migranten

Bijna een jaar na het overlijden van de Goudse stadshistoricus Nico Habermehl wordt een droom van hem alsnog werkelijkheid. Met een bijzondere tentoonstelling in Museum Gouda wordt stilgestaan bij het feit dat het dit jaar precies vijftig jaar geleden is, dat de eerste Marokkaanse gastarbeiders naar deze stad werden gehaald. Nico was van mening dat hun verhalen opgetekend moesten worden en voor het nageslacht bewaard. Hij stelde vast dat er weinig van en over deze ‘gastarbeiders’ op schrift gesteld was en dat er evenim veel materiele herinneringen aan deze periode bewaard waren. In het laatste decennium van zijn leven zette hij zich daarom om deze bewogen migratiegeschiedenis in beeld en geschrift vast te leggen. Hij deed dat als voorzitter van Historische Vereniging die Goude en als secretaris van de stichting Boughaz. Hij schreef er verschillende artikelen over in de Tidinge, het clubblad van die Goude, in boeken, maar ook in diverse afleveringen voor Gouwestad TV.

Nico had al concrete afspraken gemaakt met Gerard de Kleijn, directeur van het Goudse stadsmuseum, om in 2015 met een expositie aandacht aan de Marokkaanse medeburgers te schenken, toen het noodlot toesloeg. Een ongeneeslijke ziekte maakt op 17 oktober 2014 een einde aan zijn leven. Op zijn begrafenis sprak een aantal vrienden met elkaar af het onvoltooide Marokkanenproject toch tot een goed einde te brengen, in de geest van Nico. Er werd gezocht naar enthousiastelingen die bereid waren de schouders eronder te zetten en in relatief korte tijd de tentoonstelling te realiseren. Met een enorme inzet van een aantal mensen werd, onder de inspirerende leiding van migrantenzoon Chahid el Haddouti, een fascinerend proces op gang gezet, dat nu zijn voltooiing nadert. De zalen zijn ingericht, sponsoren kwamen (soms wel wat laat) over de brug, de media hebben het groot opgepakt en er is zelfs een omvangrijk programma met nevenactiviteiten opgetuigd. Nico zou het geweldig gevonden hebben. Jammer dat hij het niet meer kan meemaken.

Gelukkig is zijn stem en zijn zijn verhalen nog volop te horen. Op een oude Philips zwartwit-tv uit de jaren zestig worden doorlopend de documentaires getoond, die Nico heeft gemaakt over de geschiedenis van de Marokkanen in Gouda. Veel zwartwit-beelden uit de jaren zestig en zeventig zijn daarin te zien. De bezoeker kan hier in alle rust van genieten, zittend op een luxe Marokkaaanse sedari (ligbank). Van daaruit zal hij ook moeite hebben zijn ogen af te houden van Lalla Golda, de Gouden Vrouw of Mevrouw Gouda, heldin van de migratie. De Marokkaanse vrouw wordt hier letterlijk op een voetstuk geplaatst, wat figuurlijk ook gedaan wordt in een andere zaal. Daarin tonen maar liefst vier vrouwelijke kunstenaars van Gouds-Marokkaanse afkomst hun werk. Op de keramiekzolder ontmoet Marokkaans berberkeramiek het Gouds plateel, wat leidt tot een spannende confrontatie omdat het aardewerk maar moeilijk uit elkaar is te houden.

AD

Goudsepost

Pleidooi voor herstel Hofje van Jongkind opgepikt door Goudse politiek en media

Er zit weer enige beweging in pogingen om het uit 1702 stammende hofje van liefdadigheid aan de Zeugstraat terug te brengen in zijn oorspronkelijke toestand. Theo krant2Krins van de ChristenUnie, die zich al in 2013 inspande voor herstel, put nieuwe moed uit de hernieuwde aandacht. Ook de lokale media hebben inmiddels aandacht besteed aan de kwestie. Grootste struikelblok vormt eigenaar Singh uit Utrecht, die tot op heden niet in beweging lijkt te komen.  Hopelijk lukt het de gemeente Gouda wel om de eigenaar met de haar ter beschikking staande intrumenten en dwangmiddelen tot overleg te stimuleren.

krant 3